De huidige 'graven' van Rumbeke zijn de vzw Kasteel van Rumbeke en de Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers van West-Vlaanderen Busworld. Ze kregen het statige renaissancekasteel twintig jaar geleden in handen. "BAAV was toen nog gehuisvest in enkele veel te kleine panden in de Motestraat", legt Guido Vlieghe van de vzw uit. "Het was Luc Glorieux die ons liet weten dat het kasteel te koop stond. Tot dan was het beheer in handen van onder andere Brouwerij Rodenbach en de toenmalige Bank van Roeselare en ook de Provincie West-Vlaanderen had er vele jaren een voet in huis. Daarvoor was het kasteel nog bewoond door graaf Henri de Limburg Stirum die er heel spaarzaam leefde, zeg maar overleefde. Hij overleed in 1953 en het kasteel werd verkocht. De huidige graaf, Guillaume de Limburg Stirum heeft eigenlijk niets meer met het Kaasterkasteel te maken."
...