Op 6 september zal het exact 75 jaar geleden zijn dat de geallieerde troepen Kortrijk volledig bevrijd hadden na vier jaar oorlog en bezetting, ontbering en onderdrukking. Nog in maart en juli 1944, slechts enkele weken voor de bevrijding, werd Kortrijk zwaar gebombardeerd en was de stad herleid tot een puinhoop. De bevrijding zorgde voor een massale uitbarsting van vreugde. De heropbouw kon beginnen. "Dit staat in schril contrast met de muzikale stijlperiode die toen opgang maakte. De Tweede Wereldoorlog mag dan wel een verhaal zijn van kommer en ...