Voortaan maakt het OCMW deel uit van de vaste stadsdiensten. Maar elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een Bijzonder Comité voor de sociale dienst (BCSD) op. Dat is een tweede uitvoerend orgaan van het OCMW dat onder meer bevoegd voor de individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het Bijzonder Comité in Gistel bestaat uit voorzitter en schepen Michel Vincke (sp.a) en leden Gerard Gevaert (Open Vld), Kristien Hollevoet (Open Vld), Conn...