Voortaan maakt het OCMW deel uit van de vaste stadsdiensten. Maar elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een Bijzonder Comité voor de sociale dienst (BCSD) op. Dat is een tweede uitvoerend orgaan van het OCMW dat onder meer bevoegd voor de individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het Bijzonder Comité in Gistel bestaat uit voorzitter en schepen Michel Vincke (sp.a) en leden Gerard Gevaert (Open Vld), Kristien Hollevoet (Open Vld), Conn...

Voortaan maakt het OCMW deel uit van de vaste stadsdiensten. Maar elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een Bijzonder Comité voor de sociale dienst (BCSD) op. Dat is een tweede uitvoerend orgaan van het OCMW dat onder meer bevoegd voor de individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het Bijzonder Comité in Gistel bestaat uit voorzitter en schepen Michel Vincke (sp.a) en leden Gerard Gevaert (Open Vld), Kristien Hollevoet (Open Vld), Conny Dierendonck (N-VA), Chris Schmitt (sp.a) namens de meerderheid. Oppositiepartij CD&V vaardigt Arnold Stael en Luc Ghyselbrecht af, maar net daar knelt het schoentje. "De fracties van Open VLD, sp.a en N-VA hebben na de installatievergadering van 3 januari vastgesteld dat de voordrachtakte die CD&V indiende, niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten", leest een gezamenlijk persbericht. "Volgens artikel 92 van het decreet Lokaal Bestuur moet dergelijke voordrachtakte zowel uit kandidaten van het mannelijk als vrouwelijk geslacht bestaan. Gelet op de felle kritiek van CD&V tijdens de installatievergadering als ware vrouwen ondervertegenwoordigd binnen de meerderheid en Open VLD, vindt de coalitie het niet kunnen dat CD&V zelf flagrant de wet overtreedt." Schepen Michel Vincke verduidelijkt. "Wanneer een partij twee leden mag afvaardigen in het Bijzonder Comité, moeten het wettelijk gezien een man en een vrouw zijn, en dus geen twee mannen. Principieel kunnen we dus niet akkoord gaan met de voordracht van CD&V. Wij willen, na de woelige installatiezitting, vooral een signaal geven. Onze klacht werd tijdig ingediend: binnen de dertig dagen na de installatiezitting."Het is erg uitzonderlijk dat net de meerderheid klacht indient tegen de oppositie en dan nog wanneer de nieuwe legislatuur al begonnen is. "Als opvolger voor zowel de gemeenteraad als BCSD hadden we met Donata Tournoy wel een vrouw aangeduid en dachten daarmee aan de wet te voldoen", zegt oppositieraadslid Annie Cool (CD&V). "Het is wat het is, maar dit had vermeden kunnen worden. De kandidatuur van de twee mannen werd ontvankelijk verklaard door zowel de volledige gemeenteraad als ambtenarij. Er kwam geen reactie op hun voordracht en ze mochten zelfs hun eed afleggen. Had men dit ons tijdelijk gemeld, konden we nog ingrijpen. Spijtig dat al die tijd na de installatie pas klacht werd ingediend." Allicht moet een van de twee mannen zijn mandaat afgeven. (TVA)