Voor een kleine parochie is het een hele prestatie om telkens zoveel deelnemers bij elkaar te krijgen. De processie staat onder het voorzitterschap van eregouverneur Paul Breyne. Eregenodigde dit jaar was Kanunnik Pierre Breyne. Door het stralende zomerweer was de belangstelling zeer groot. Dit jaar stond de Heilig Bloedprocessie in het teken van 950 jaar Augustijner ab...

Voor een kleine parochie is het een hele prestatie om telkens zoveel deelnemers bij elkaar te krijgen. De processie staat onder het voorzitterschap van eregouverneur Paul Breyne. Eregenodigde dit jaar was Kanunnik Pierre Breyne. Door het stralende zomerweer was de belangstelling zeer groot. Dit jaar stond de Heilig Bloedprocessie in het teken van 950 jaar Augustijner abdij - proosdij O.L.V. Voormezele. Voormezele mag zich immers sinds 1152 verheugen over het bezit van een relikwie van het Heilig Bloed. De abdij werd gesticht in 1068 door Heer Isaac. Isaac bezocht drie tot vier keer de paus te Rome. Op een van deze reizen kreeg hij van de paus de relikwie van het Heilig Bloed mee. De relikwie werd in 1152 overgebracht naar de abdij. De abdij was één van de vele abdijen die onze streek rijk was. De kanunniken van Voormezele zochten hun middelen in het kopiëren van geschriften. Tot 1300 groeiden de bezittingen en inkomsten van de abdij. De adel deed immers veel schenkingen en het grondbezit groeide.Van 1400 tot 1794 ging het echter zienderogen achteruit. Heel wat abten namen het niet zo nauw met het oorspronkelijke doel van de stichter. Door slecht beheer was de abdij in de 18de eeuw in verval geraakt en had ze vele schulden. Onder het Oostenrijks bewind werden de kloostergebouwen, parochiekerk, kasteel met bijna al de woningen van het dorp op 10 mei 1794 door de Jakobijnen in brand gestoken. Op 1 oktober 1796 werd de abdij van O.L.V. van Voormezele bij wet afgeschaft en als gemeenschappelijk bezit verkocht aan de laatste monnik van St-Andries Brugge. Op 31 juli 1800 verkocht de monnik de abdij. Alipius Struye was de laatste abt en stierf te Ieper op 24 september 1808. Meteen het einde van wat eens een bloeiende abdij was geweest. Van de abdij is niets meer zichtbaar, er rest enkel nog een tekening van Sanderus uit 1619.(EG- Foto EG)