Het koor bestond eigenlijk al als het jongerenkoor 'Blij Zijn'. In september 1988 werd Marie Claire Lejeune (64) door Eric Naert gevraagd als dirigent van het toenmalig jongerenkoor. Zo begon het allemaal. "Ik was toevallig op een van hun repetities aanwezig en Eric bleek zijn licht opgestoken te hebben over mij", lacht Marie Claire. "Hij stelde me de vraag om dirigent te worden en na wat overleg besloot ik om de stap te zetten." Het jong...

Het koor bestond eigenlijk al als het jongerenkoor 'Blij Zijn'. In september 1988 werd Marie Claire Lejeune (64) door Eric Naert gevraagd als dirigent van het toenmalig jongerenkoor. Zo begon het allemaal. "Ik was toevallig op een van hun repetities aanwezig en Eric bleek zijn licht opgestoken te hebben over mij", lacht Marie Claire. "Hij stelde me de vraag om dirigent te worden en na wat overleg besloot ik om de stap te zetten." Het jongerenkoor veranderde pas in 1990 naar Koor Cantilene. "De jongeren die toen in het koor zaten werden ondertussen ook volwassen. Daarom werd geopteerd voor een nieuwe naam. Het repertoire evolueerde van hoofdzakelijk eenstemmige Nederlandstalige kerkmuziek naar meerstemmige en anderstalige liederen. We spitsten ons niet alleen toe op religieuze muziek, maar we bouwden ook een profaan repertoire uit. In de beginjaren werden tot 30 vieringen per jaar verzorgd. Daarnaast werd ook nog aan kleinere projecten gewerkt zoals de kerstcantate, de Afrikaanse viering, het koffieconcert en zangavonden. "Na 15 jaar gaf ik het dirigeerstokje aan mijn zoon, Hannes Nieuwlaet, door", glundert Marie Claire. "In datzelfde jaar hield het Gregoriaans koor er mee op waardoor enkele leden onze rangen kwamen versterken. Dat zorgde ervoor dat we nu ook aan een vierstemmig repertoire konden werken. In 2006 werd mijn zoon uiteindelijk vervangen, wegens het uitbouwen van zijn professionele carrière als muzikant, door onze huidige dirigent Marleen Renmans." Ondertussen luistert het koor alleen nog de kerkelijke hoogdagen op in Zandvoorde. "Daardoor is er meer tijd om aan grotere projecten te werken. In 2012 hielden we zo een geslaagd gospelconcert en was er in 2014 nog een dubbelconcert met de harmonie Muzikale Kring Spoor. In maart 2018 was er tot slot nog het concert met evergreens. Ons concert op 23 november wordt een feesteditie met drie dirigenten, waarbij het koor ondersteund wordt met eigen- en gastmuzikanten", besluit Marie Claire.