Het koor bestond eigenlijk al als het jongerenkoor 'Blij Zijn'. In september 1988 werd Marie Claire Lejeune (64) door Eric Naert gevraagd als dirigent van het toenmalig jongerenkoor. Zo begon het allemaal. "Ik was toevallig op een van hun repetities aanwezig en Eric bleek zijn licht opgestoken te hebben over mij", lacht Marie Claire. "Hij stelde me de vraag om dirigent te worden en na wat overleg besloot ik om de stap te zetten." Het jong...