Bryggia is een fotoclub die bescheiden van omvang is, maar kan bogen op een jarenlang bestaan. Vorig jaar nog vierden de leden het zilveren jubileum van hun vereniging. "Vanuit een persoonlijke visie leven amateurfotografen zich creatief uit met hun...