René De Clercq (1877-1932) werd in Deerlijk geboren en zijn geboortehuis is reeds meer dan een kwarteeuw een museum. Het her...

René De Clercq (1877-1932) werd in Deerlijk geboren en zijn geboortehuis is reeds meer dan een kwarteeuw een museum. Het herinnert aan de tijd van toen en aan de dichter van 'Ik kan u niet vergeten'.Joris Iven, dichter en vertaler, selecteerde een bloemlezing van de poëzie van De Clercq en stelde ze ook voor. "De verzameling is representatief voor deze dichter. En wie beter van Luuk Gruwez, een Deerlijkse ereburger, kon een voorwoord schrijven."Jan Dhaluin van het Genootschap René De Clercq gaf voor deze boekvoorstelling de inleiding en uitgever Leo Peeraer overhandigde de eerste exemplaren aan de medewerkers.(MV)