Van 18 maart tot en met 10 mei werden enkel pleitzaken en zeer dringende zaken behandeld, andere zaken werden verdaagd. De griffies gingen over op een minimale dienstverlening, waarbij contact met het publiek werd vermeden.

Vanaf 11 mei zijn de griffies opnieuw toegankelijk voor het publiek. "Het wordt wel aangemoedigd om zoveel mogelijk via telefoon of e-mail te blijven communiceren en contactloos stukken, conclusies en briefwisseling neer te leggen", klinkt het bij de vrede- en politierechters. "Betalende inleidende stukken moeten via overschrijving worden voldaan, er wordt geen cash geld aanvaard. Alle zaken worden behandeld op de openbare zittingen zoals dit gebeurde voor de lockdown. Iedereen, die een dagvaarding of oproeping kreeg voor een openbare zitting, wordt verwacht aanwezig te zijn. Wie daar geen gevolg aan geeft, loopt het risico dat de zaak zal worden behandeld zonder hen, met een mogelijke veroordeling tot gevolg. Het spreekt voor zich dat de rechtbanken zich zodanig hebben georganiseerd dat de geldende richtlijnen in verband met Covid-19 kunnen worden gerespecteerd."

De rechter bepaalt het maximum aantal toegelaten personen in de zittingszaal. Enkel partijen en advocaten worden toegelaten met één begeleider per partij, zoals een persoonlijke tolk of de begeleider van een rolstoelgebruiker. De afstandsregel moet gerespecteerd worden. Het wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen binnen het gerechtsgebouw. Conclusies en stukken worden neergelegd op een vooraf aangeduide plaats in de zittingszaal. Het aantal zaken wordt gespreid: mensen worden verwacht op een bepaald uur en moeten zich enkel aanbieden op dat uur.

De rechtbanken vragen om de richtlijnen strikt te volgen. "Samen kunnen we ervoor zorgen dat de werking op een veilige en correcte wijze wordt hernomen." (TP)

Van 18 maart tot en met 10 mei werden enkel pleitzaken en zeer dringende zaken behandeld, andere zaken werden verdaagd. De griffies gingen over op een minimale dienstverlening, waarbij contact met het publiek werd vermeden.Vanaf 11 mei zijn de griffies opnieuw toegankelijk voor het publiek. "Het wordt wel aangemoedigd om zoveel mogelijk via telefoon of e-mail te blijven communiceren en contactloos stukken, conclusies en briefwisseling neer te leggen", klinkt het bij de vrede- en politierechters. "Betalende inleidende stukken moeten via overschrijving worden voldaan, er wordt geen cash geld aanvaard. Alle zaken worden behandeld op de openbare zittingen zoals dit gebeurde voor de lockdown. Iedereen, die een dagvaarding of oproeping kreeg voor een openbare zitting, wordt verwacht aanwezig te zijn. Wie daar geen gevolg aan geeft, loopt het risico dat de zaak zal worden behandeld zonder hen, met een mogelijke veroordeling tot gevolg. Het spreekt voor zich dat de rechtbanken zich zodanig hebben georganiseerd dat de geldende richtlijnen in verband met Covid-19 kunnen worden gerespecteerd."De rechter bepaalt het maximum aantal toegelaten personen in de zittingszaal. Enkel partijen en advocaten worden toegelaten met één begeleider per partij, zoals een persoonlijke tolk of de begeleider van een rolstoelgebruiker. De afstandsregel moet gerespecteerd worden. Het wordt aanbevolen om een mondmasker te dragen binnen het gerechtsgebouw. Conclusies en stukken worden neergelegd op een vooraf aangeduide plaats in de zittingszaal. Het aantal zaken wordt gespreid: mensen worden verwacht op een bepaald uur en moeten zich enkel aanbieden op dat uur.De rechtbanken vragen om de richtlijnen strikt te volgen. "Samen kunnen we ervoor zorgen dat de werking op een veilige en correcte wijze wordt hernomen." (TP)