Het bedrijf en de zaakvoerster werden gedagvaard voor inbreuken bij afvalopslag, schroot verzamelen zonder vergunning en het niet naleven van exploitatievoorwaarden. De rechter verklaarde 226.000 euro verbeurd, geld dat zou zijn verdiend terwijl het bedrijf niet wettelijk in orde was. Op twee sites van het bedrijf, een in Rekkem en een in Geluwe, moet nu alles in orde worden gebracht, op kosten van het bedrijf. Als dat niet gebeurt binnen de zes maanden moet er een dwangsom van 250 euro worden betaald.

(CMW)

Het bedrijf en de zaakvoerster werden gedagvaard voor inbreuken bij afvalopslag, schroot verzamelen zonder vergunning en het niet naleven van exploitatievoorwaarden. De rechter verklaarde 226.000 euro verbeurd, geld dat zou zijn verdiend terwijl het bedrijf niet wettelijk in orde was. Op twee sites van het bedrijf, een in Rekkem en een in Geluwe, moet nu alles in orde worden gebracht, op kosten van het bedrijf. Als dat niet gebeurt binnen de zes maanden moet er een dwangsom van 250 euro worden betaald.(CMW)