Nicolas Paelinck over politiehervorming: “Waarom niet één Vlaamse politiezone?”

© JAMES ARTHUR GEKIERE BELGA
Laurens Kindt

Het plan van minister Verlinden om het aantal politiezones in ons land drastisch te verminderen, is voor Nicolas Paelinck – voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie én korpschef in de politiezone Westkust – geen verrassing. “Maar ik pleit voor één zone per gewest”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat er een plan op tafel komt om het aantal politiezones te verminderen. West-Vlaanderen telt momenteel 19 politiezones. Nicolas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en tevens korpschef van de politiezone Westkust, begrijpt dat de minister werkt aan een herstructurering maar verkiest een andere oplossing. “Twintig jaar na de creatie van de geïntegreerde politie is het nodig om een aantal zaken te herbekijken. Eerst moet men bekijken wie welke taken nog voor zich neemt. Wat gaat de federale politie nog doen? Steun leveren doen zij momenteel niet meer. Betekent dit dat ze alleen nog gaan werken op gespecialiseerde materies? Het is pas als een effectief takenpakket vastligt, dat we kunnen bekijken welke structuur daar het meest efficiënt voor is”, vindt Paelinck.

Veiligheidsregio

Ook de kwestie van de financiering is nog een heikel punt. Een mogelijke oplossing ziet Paelinck in de creatie van drie gewestelijke politiezones: één Vlaamse, één Waalse en één voor het Brussels hoofdstedelijk gewest. “Dan zit ook justitie op hetzelfde niveau, net als de hulpverleningszones. Dat is meer werkbaar dan nu het geval is. Per provincie kan je dan een veiligheidsregio maken, met een satellietcommissariaat per zestigduizend inwoners. Uiteraard moet je ervoor zorgen dat de politie dichtbij de burger blijft, dus het voorstel van de minister om bijvoorbeeld in bibliotheken een kantoor te voorzien, vind ik een goed idee”, zegt Paelinck. In maart vindt er een staten-generaal plaats over de toekomst van de politie. “Hopelijk worden daar de nodige knopen doorgehakt”, klinkt het nog.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.