N-VA wil ‘Very Irritating Police’ inzetten tegen transmigranten in Zeebrugge

Laurens Kindt

De Brugse N-VA vraagt bij monde van voorzitter Maaike Devreese dat de Brugse politie strikter zou optreden tegen vermeende overlast van transmigranten in Zeebrugge. De partij denkt daarbij aan het VIP-systeem van de politiezone Westkust, waarbij VIP staat voor ‘Very Irritating Police’. “We moeten een versnelling hoger schakelen”, klinkt het.

Uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijkt dat bijna de helft van de transmigranten die in ons land opgepakt worden in West-Vlaanderen gevat worden. In 2020 ging het in totaal om 1.866 transmigranten in onze provincie, waarvan 1.254 in Brugge. Van die ‘Brugse’ transmigranten werd het leeuwendeel, 1.141 om precies te zijn, in Zeebrugge gearresteerd. Volgens de N-VA zorgt de aanwezigheid van transmigranten voor onrust en een onveiligheidsgevoel. De partij pleit voor VIP-patrouilles, waarbij VIP staat voor ‘Very Irritating Police’. Het systeem is een uitvinding van Nicolas Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust die er de overlast van, vooral Noord-Franse, hangjongeren mee wou beteugelen.

N-VA Brugge wil dit systeem nu kopiëren naar de haven van Zeebrugge om er de transmigrantenproblematiek mee te bestrijden. “Controleer de illegale transmigranten tot vervelens toe. Spreek ze aan, controleer de papieren, neem ze op en herhaal dit alles zo lang en zo vaak als nodig. Laat iedereen beseffen dat elke melding van overlast, geweld, intimidatie, enzovoort meteen en kordaat zal worden opgevolgd”, zegt gemeenteraadslid Nele Caus, dat het voorstel op de volgende gemeenteraad zal indienen.

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V), als burgemeester hoofd van de politie, vindt het voorstel geen goed idee. “Ik sta er niet voor te springen om die mensen te pesten. Het doet me denken aan de tijd dat men razzia’s hield op momenten dat er voedselpakketten geleverd werden in de kerk. Wat is het effect daarvan? Dat die mensen uiteindelijk gaan stelen om aan eten te geraken. Het is dus contraproductief. Die mensen een beetje ambeteren, is volgens mij geen goed idee. De politie is ook veelvuldig aanwezig in Zeebrugge en treedt indien nodig ook op”, klinkt het.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.