Het koppel is amper zes maanden samen geweest, maar de belaging nadien duurde meer dan een jaar. De politie kwam verschillende keren tussen en maakte hem duidelijk dat hij de vrouw met rust moest laten, maar dat bleek niet te werken.
...

Het koppel is amper zes maanden samen geweest, maar de belaging nadien duurde meer dan een jaar. De politie kwam verschillende keren tussen en maakte hem duidelijk dat hij de vrouw met rust moest laten, maar dat bleek niet te werken.Zelfs toen hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter en in voorlopige invrijheidsstelling werd geplaatst, zijn nog twee klachten binnengekomen bij de politie. De burgerlijke partij vroeg 5.000 euro morele schadevergoeding. Het openbaar ministerie vroeg 1 jaar cel en liet de deur open voor probatie-uitstel mits een contactverbod. De procureur werd evenwel woedend toen de verdediging van de beklaagde het proces van de burgerlijke partij begon te maken. "Die hoeveelheid sms'jes zijn niet goed te praten, maar die vrouw is werkelijk volledig anders dan ze zich voordoet. Ze heeft psychopatische trekjes door een zwaar relationeel verleden met onder meer seksueel misbruik. Mijn cliënt wou haar beschermen. Toen zijn vader overleed, maakte ze het twee dagen later, zonder uitleg, uit. Mijn cliënt wou enkel weten wat hij misdaan had", aldus de advocate. "Maar alles greep ze aan om klacht in te dienen. Telkens ze hem kruiste met de wagen, ze wonen in de buurt van elkaar, nam ze haar gsm en begon ze te filmen om daarna klacht in te dienen. Uit de pv's blijkt dat de verbalisanten vroegen waarom ze klacht indiende. Er was niets strafbaars gebeurd!""Veel klachten ten aanzien van mijn cliënt zijn op niets gebaseerd. Er zijn bijvoorbeeld klachten binnengekomen na de aanhouding door de onderzoeksrechter. Daar staat in dat hij haar 'zalig kerstfeest' stuurde op 24 december en hij zwaaide naar zijn dochter die in de muziekschool les volgde", aldus de raadsvrouw. Intussen heeft de man een nieuwe vriendin en is de belaging volledig gestopt. Hij excuseerde zich nog persoonlijk tegenover zijn ex voor de vele berichtjes, maar wou naar eigen zeggen enkel antwoorden krijgen op vele vragen. Vonnis volgt op 27 oktober.