Asissen: Verdediging pleit onopzettelijke doding

Redactie KW

Op het assisenproces tegen Ann Vandekerckhove (46) heeft de verdediging de vrijspraak gevraagd voor de gifmoord op Ferre Dewerchin (8). Volgens meester Anthony Mallego maakte de vrouw uit Zwevegem zich enkel schuldig aan onopzettelijke doding, omdat ze flesjes ether liet rondslingeren.

Meester Sofie Vermeir schetste eerst de achtergrond en de opvoeding van de beschuldigde. Volgens de verdediging stelde Ann Vandekerckhove zich als enig kind volledig ten dienst van haar dominante moeder. “Doe dat alstublieft niet, want dat is mijn dood”, zou de moeder bijvoorbeeld geantwoord hebben toen de beschuldigde alleen wilde gaan wonen. “Ze heeft nooit zichzelf mogen zijn. Ze is opgevoed in een harde, emotieloze omgeving”, pleitte meester Vermeir.

Bij de start van zijn pleidooi stond meester Anthony Mallego stil bij enkele zaken die hem stoorden aan de pleidooien van de andere partijen. “Waar hebben die dat gehoord dat ze agressief is? Er is geen mens waar ze ooit een vinger naar heeft uitgestoken.” Volgens de verdediging was er ook sprake van een zekere tunnelvisie, door de enorme puinhoop in de woning van de beschuldigde.

Vandekerckhove had volgens haar raadsman ook absoluut geen reden om Ferre van het leven te beroven. Ze hoefde ze niet te vrezen dat ze het hoederecht zou verliezen. Die bewuste namiddag kocht ze ook nog schoenen, sokken en ondergoed voor haar zoontje. Niemand merkte ook iets abnormaals op. “Het is heel moeilijk aan te nemen dat die plots op die dag beslist om er een einde aan te maken voor haar zoon, haar God.”

Aan de andere kant vindt meester Mallego het wel perfect mogelijk dat Ferre zelf ether zou ingenomen hebben. “Hij leefde al drie jaar in de geur van de ether. Zo’n jongen kopieert ook het gedrag van zijn moeder. Je wil als klein kind ook een keer proeven van een pint, omdat je ziet dat uw pa dat drinkt.” Ook statistieken van het Antigifcentrum werden aangehaald om aan te tonen dat jonge kinderen heel vaak zonder na te denken een slok nemen. De verdediging noemde het jammer dat de flesopening niet getest werd op speeksel.

Tijdens een tweede politieverhoor bekende Vandekerckhove plots wel dat ze bewust ether toediende, weliswaar om eens goed te kunnen slapen. Meester Mallego erkende dat zijn cliënte zich toen in nesten werkte, maar benadrukte dat de bekentenissen niet kloppen met de realiteit. “Toch vreemd dat ze de sporen uitwist van die drie flesjes ether, maar dan nadien zegt dat het met de petflessen gebeurd is.”

Bij een polygraaftest werden geen leugenachtige reacties vastgesteld, maar dat werd door het OM en de burgerlijke partijen van tafel geveegd. “Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Zij heeft die polygraaf niet gevraagd, dat hebben de onderzoekers gedaan. Een polygraaftest heeft wel degelijk bewijswaarde, u kan dat laten meetellen.” Meester Mallego noemde het totaal van de pot gerukt van iemand zoals Vandekerckhove in staat zou geweest zijn om het resultaat te manipuleren.

Ten slotte richtte de advocaat zich rechtstreeks tot de beschuldigde. “Ik ga het u nog één keer vragen. Als je het gedaan hebt, dan mag je dat zeggen. Heb jij Ferre willen doden?” Vandekerckhove snikte twee keer nee in de beschuldigdenbank. De verdediging stelde dat ze zich wel schuldig maakte aan onopzettelijke doding. “Ze wist en had moeten weten dat al die medicatie en ether een grote kans was op miserie, problemen en zelfs fatale gevolgen zoals hier. Zelfs in haar bekentenissen zie ik de intentie tot doden niet.”

Als de juryleden het standpunt van de verdediging volgen, riskeert Vandekerckhove hoogstens twee jaar cel. Voorzitter Willem De Pauw opperde nog een andere bijkomende vraag rond het opzettelijk toedienen van gif, maar zonder het oogmerk tot doden. In dat geval zou de beschuldigde tot 20 jaar opsluiting kunnen krijgen. Voorlopig heeft hier echter geen enkele partij om gevraagd. Voor gifmoord riskeert Ann Vandekerckhove levenslange opsluiting.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.