Het gesjoemel kwam op 18 oktober 2018 aan het licht tijdens de controle van een werf langs de Zuidstraat in Heule. Er bleken drie Oekraïense arbeiders aan de slag die op papier tewerkgesteld w...

Het gesjoemel kwam op 18 oktober 2018 aan het licht tijdens de controle van een werf langs de Zuidstraat in Heule. Er bleken drie Oekraïense arbeiders aan de slag die op papier tewerkgesteld werden door een Poolse firma. Ze konden evenwel geen geldige A1-attesten voorleggen die aantoonden dat hun werkgever, Viktoriia S. (25), sociale bijdragen betaalde in Polen. De hoofdaannemer op de werf verklaarde dat de bewuste bouwfirma er in totaal tien Oekraïeners had ingezet.Onderzoek bij de Poolse dienst voor sociale zekerheid wees uit dat acht van de tien A1-documenten, die door S. werden voorgelegd, vervalst waren. De Oekraïense verklaarde dat ze de feiten pleegde uit financiële problemen. Haar firma in Polen bleek niet meer dan een postbusvennootschap om de Belgische lonen en sociale bijdragen te ontwijken. De vrouw kwam niet opdagen op het proces. Naast een boete van 4.800 euro legde de rechter haar ook een verbeurdverklaring van 61.000 euro op. (AFr)