Eerder op dinsdag pakte De Standaard uit met een reportage waarin de overbevolking in de gevangenissen werd aangeklaagd. Ook de lockdown en het groeiend aantal coronabesmettingen bij personeel en gedetineerden doen de druk toenemen. Er zijn zorgwekkende situaties ontstaan in onze ...

Eerder op dinsdag pakte De Standaard uit met een reportage waarin de overbevolking in de gevangenissen werd aangeklaagd. Ook de lockdown en het groeiend aantal coronabesmettingen bij personeel en gedetineerden doen de druk toenemen. Er zijn zorgwekkende situaties ontstaan in onze gevangenissen, klinkt het. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zegt dat de regering beslist heeft dat gedetineerden die op minder dan zes maanden van het einde van hun straftijd zijn gekomen, vervroegd kunnen vrijkomen. Er zijn wel enkele categorieën daarvan uitgesloten, met name zware criminelen die meer dan tien jaar straf moeten uitzitten en voorts ook plegers van zedenmisdrijven, gedetineerden die gestraft zijn voor terrorisme, gedetineerden met een terbeschikkingstelling en mensen zonder recht op verblijf. Het gaat om een gelijkaardige maatregel als de overheid al had genomen in de eerste lockdownperiode eerder dit jaar. Daarnaast wil de minister ook inzetten op langetermijnmaatregelen die de druk op de gevangenissen moeten verminderen. In een tienpuntenplan is onder meer sprake van het vergroten van de capaciteit door de bouw van zeven nieuwe gevangenissen; een aantal van deze dossiers zijn al in uitvoering. Het gaat om de nieuwe gevangenissen van Dendermonde en Haren die voorzien zijn voor deze legislatuur. Lantin, Verviers, Vresse, Antwerpen en Leopoldsburg komen er op langere termijn bij.