De Facebook-account Roeselare Spreekt verzamelt naar eigen zeggen 'anonieme burgers die het beleid van Roeselare kritisch aanklagen'. In een uitgebreide post spreken de initiatiefnemers hun steun uit voor de agent van de politiezone Riho die zaterdagmiddag een 39-jarige skater hardhandig arresteerde na een discussie over het dragen van een mondmasker.
...

De Facebook-account Roeselare Spreekt verzamelt naar eigen zeggen 'anonieme burgers die het beleid van Roeselare kritisch aanklagen'. In een uitgebreide post spreken de initiatiefnemers hun steun uit voor de agent van de politiezone Riho die zaterdagmiddag een 39-jarige skater hardhandig arresteerde na een discussie over het dragen van een mondmasker. "Niemand vindt de genomen en verplichte maatregelen plezierig, maar het is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad", klinkt het. "Helaas zij er nog veel mensen die dit nog altijd onzin vinden en halsstarrig weigeren om de regels te volgen. Voor die mensen is er controle nodig en moeten er boetes uitgedeeld worden. De gemeenschapswachten en politieagenten riskeren hun eigen gezondheid om u en mij te beschermen tegen de onverantwoordelijken. Tegen mensen die zich niet willen houden aan de regels, die het nodig vinden om te roepen, te schelden en beledigingen te uiten."Roeselare Spreekt verwijst ook naar de leeftijd van de skater. "Het gaat om een man van 39 jaar, die niet in Roeselare woont. Van iemand van 39 zou men toch mogen verwachten iets meer verstand te hebben. Hij werd terechtgewezen door de gemeenschapswacht, maar meneer vond het nodig om tegen te werken en iedereen uit te dagen." "Wat er precies is gebeurd, moet het onderzoek uitwijzen. Maar wat ons tegen de borst stoot is het feit dat meneer het lef heeft om de onschuldige uit te hangen in de media, het ontslag van de agent eist en durft te beweren dat de agent opgefokt was. Dat alles terwijl net hij voortdurend zat te schelden, verwijten maakte en uitdaagde 'om hem te slaan'. Hij heeft zijn zin gekregen... Het is misschien niet de juiste aanpak van de agent, maar de reactie valt te begrijpen." Roeselare Spreekt legt de schuld dan ook bij de skater zelf. "Hij heeft dit alles uitgelokt. Simpelweg omdat hij geen mondmasker wilde dragen, en dus ook de gezondheid van alle jongeren op de Trax-site in gevaar bracht. We hopen dan ook dat het stadsbestuur de man een plaatsverbod oplegt. Intussen spreken wij onze steun uit naar de betrokken agent en het hele politiekorps van de zone Riho. Wij danken hen en het team gemeenschapswachten voor hun inzet." Naast de open brief van Roeselare Spreekt is ook een aparte Facebookgroep 'Ik steun de agent de agent van PZ Riho' opgericht. Die telt ondertussen al dik 750 leden. Zondagmiddag werd bovendien ook een steunpetitie opgestart. Na minder dan een dag telt die al bijna 4.000 handtekeningen. (SBR)