Het onderzoek is af zodat het dossier rijp is voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI). De KI behandelt de zaak binnen de drie maanden. Het proces voor het hof van assisen in Brugge kan waarschijnlijk in het najaar starten en zou een drietal weken duren. Zo zijn er maar liefst zeventien burgerlijke partijen.
...