Meester Tom Bauwens haalde de versie van de feiten van Danny Tack door de mangel. De beschuldigde bracht zijn vriendin Suzanne Timmermans (46) in mei 2011 in Westende met messteken om het leven.
...