Op 25 april 2018 viel D.B. door de mand bij een controle op een werf in Staden. De man had zijn werkkledij aan, maar beweerde dat hij enkel wat drank kwam uitdelen aan zijn onderaanne...

Op 25 april 2018 viel D.B. door de mand bij een controle op een werf in Staden. De man had zijn werkkledij aan, maar beweerde dat hij enkel wat drank kwam uitdelen aan zijn onderaannemers. Uit verklaringen van klanten bleek dat de man nog fysieke arbeid verrichtte, terwijl hij sinds 1 juli 2013 een invaliditeitsuitkering genoot. Volgens de arbeidsauditeur inde hij zo ten onrechte in totaal 66.000 euro aan uitkeringen.De arbeidsauditeur vroeg een geldboete van 6.400 euro. D.B. zelf vroeg de vrijspraak. Volgens zijn advocate fraudeerde hij niet bewust. "Hij is juridisch niet onderlegd", stelde ze. "Hij heeft enkel gedaan om goed te doen." D.B. ontving een uitkering omdat hij na enkele knieoperaties arbeidsongeschikt was verklaard. Maar sinds de controle ontvangt hij geen geld meer. De onterecht ontvangen bedragen zullen via een andere procedure teruggevorderd worden. De uitspraak volgt op 23 oktober. (AFr)