Verder wordt in die berichtgeving op voorzichtige wijze gemeld dat de personen in België zouden geweest zijn. Andere berichtgeving vermeldt dat de personen tussen 10 en 12 uur in de container zouden gezeten hebben, wat de beweerde aanwezigheid op het Belgische grondgebied alvast in een ander perspectief zou plaatsen.

"Zowel door het parket (lokaal en/of federaal) zullen verder de nodige internationale contacten gelegd worden met de bevoegde overheden in Ierland, teneinde na te gaan wat er zich werkelijk heeft afgespeeld en in welke mate er effectief een link zou zijn met het Belgische grondgebied. Veel transmigranten bewegen zich immers op het Europese vasteland tussen Frankrijk, België en Nederland, om vervolgens in één van deze landen hun reis aan te vatten naar het Verenigd Koninkrijk. De Ierse persberichtgeving vermeldt dat de overtocht in casu zou zijn gestart in Cherbourg", klinkt het.

"Op dit ogenblik is het nog te vroeg om concrete uitspraken te doen naar de aanwezigheid van deze personen in België. Indien de Ierse overheden bijstand vragen aan de Belgische justitie, zullen wij uiteraard de nodige bijstand leveren om het hoofd te bieden aan het fenomeen van de mensensmokkel, dat bij uitstek een internationaal vertakt crimineel fenomeen is. In dat opzicht zal het parket van West-Vlaanderen ook nauw contact onderhouden met het Federaal Parket, dat de internationale samenwerking faciliteert", besluit het parket.

Verder wordt in die berichtgeving op voorzichtige wijze gemeld dat de personen in België zouden geweest zijn. Andere berichtgeving vermeldt dat de personen tussen 10 en 12 uur in de container zouden gezeten hebben, wat de beweerde aanwezigheid op het Belgische grondgebied alvast in een ander perspectief zou plaatsen."Zowel door het parket (lokaal en/of federaal) zullen verder de nodige internationale contacten gelegd worden met de bevoegde overheden in Ierland, teneinde na te gaan wat er zich werkelijk heeft afgespeeld en in welke mate er effectief een link zou zijn met het Belgische grondgebied. Veel transmigranten bewegen zich immers op het Europese vasteland tussen Frankrijk, België en Nederland, om vervolgens in één van deze landen hun reis aan te vatten naar het Verenigd Koninkrijk. De Ierse persberichtgeving vermeldt dat de overtocht in casu zou zijn gestart in Cherbourg", klinkt het."Op dit ogenblik is het nog te vroeg om concrete uitspraken te doen naar de aanwezigheid van deze personen in België. Indien de Ierse overheden bijstand vragen aan de Belgische justitie, zullen wij uiteraard de nodige bijstand leveren om het hoofd te bieden aan het fenomeen van de mensensmokkel, dat bij uitstek een internationaal vertakt crimineel fenomeen is. In dat opzicht zal het parket van West-Vlaanderen ook nauw contact onderhouden met het Federaal Parket, dat de internationale samenwerking faciliteert", besluit het parket.