Een dame die in de buurt passeerde zag rook uit de container komen en verwittigde de werklieden die een eind ve...