Enkele maanden geleden nam het gemeentebestuur van Avelgem het initiatief om een uniform lokaal drugbeleid uit te werken. Er werd een werkgroep gevormd die bestaat uit de Avelgemse scholengemeenschappen, politiezone Mira, jeugdhuis Krak, jeugdraad, jeugddienst en AA Avelgem. De g...