Enkele maanden geleden nam het gemeentebestuur van Avelgem het initiatief om een uniform lokaal drugbeleid uit te werken. Er werd een werkgroep gevormd die bestaat uit de Avelgemse scholengemeenschappen, politiezone Mira, jeugdhuis Krak, jeugdraad, jeugddienst en AA Avelgem. De g...

Enkele maanden geleden nam het gemeentebestuur van Avelgem het initiatief om een uniform lokaal drugbeleid uit te werken. Er werd een werkgroep gevormd die bestaat uit de Avelgemse scholengemeenschappen, politiezone Mira, jeugdhuis Krak, jeugdraad, jeugddienst en AA Avelgem. De gemeente besloot om middelen vrij te maken om het actieplan uit te voeren. Schepen van Jeugd Tom Beunens zal het lokaal drugbeleid vanuit de gemeente sturen. Hij was woensdagmorgen echter nog met vakantie en werd vervangen door burgemeester Lieven Vantieghem.Een eerste stap in het uitrollen van het actieplan is de affichecampagne 'Nie mee oes'. "Op 1 augustus werd een teaser-affiche verspreid, daarop was enkel de slogan te lezen", vertelt de burgemeester. "Vandaag scheppen we duidelijkheid met de definitieve affiche waarop het meldpunt niemeeoes@avelgem.be en alle partners staan vermeld. Allerlei drugproblemen kunnen dus op dat e-mailadres doorgegeven worden."Verder gaf de burgemeester nog mee dat er aandacht gaat naar doelgroepgerichte vorming. "Zowel begeleiders als de doelgroep zelf zal vorming krijgen. Ook zullen de ouders jaarlijks uitgenodigd worden op een informatiemoment rond het drugbeleid. Dat moment zal begeleid worden door vzw Drugstories."Een eerste tussentijdse evaluatie met de werkgroep is voorzien in november. Dan wordt ook het tweede luik van het actieplan bekendgemaakt. (EDD-foto EDD)