We kunnen dezer dagen niet om Eric Goens heen. Naast de herhalingen van Niveau 4, is er Bargoens en Die Huis, de Zuid-Afrikaanse variant op Het Huis. "Toevallig komt alles nu samen, maar het draait telkens om de mensen die aan bod komen, niet om mij. Ook in Die Huis blijft dat het kerngegeven. Waarom Zuid-Afrika? De magie van het andere huis was wat weg. Op den duur wisten de gasten al waar de slaapkamer zat nog voor ze binnenstapten. En net die verwonderin...