Damme wil uit Interbad stappen: Beslissing tot stopzetten samenwerking heeft geen gevolgen voor de Damse zwemmers

Schepen Christoph De Sutter: “Extra investeringen zijn voor ons niet meer haalbaar.” (foto Davy Coghe) © Davy Coghe
Piet De Ville

Na een decennialange participatie stapt stad Damme nu volledig uit het zwembad Interbad in Sint-Kruis. “De 2,1 miljoen euro die stad Brugge en en TMVW nog eens bovenop het oorspronkelijke investeringsbudget willen investeren is voor ons niet meer haalbaar”, zegt Dams sportschepen Christoph De Sutter (CD&V+).

Het verhaal van Interbad, het intergemeentelijke zwembad aan de Veltemweg in Sint-Kruis, gaat al terug tot de vroege jaren 70, dus de periode nog voor de grote fusie-operatie van steden en gemeenten. Interbad was aanvankelijk een verhaal van de toenmalige gemeenten Sint-Kruis, Assebroek en Sijsele, met bij die laatste gemeente toen nog Daniël Coens (CVP), vader van Joachim Coens (CD&V+), als burgemeester. Later, bij de gemeentefusies, werd Interbad een intercommunale met de steden Damme en Brugge als participanten. Tijdens de jongste gemeenteraad kwam Dams schepen voor Sport Christoph De Sutter (CD&V+) echter bekend maken dat Damme zich volledig zou terugtrekken uit Interbad. “Stad Damme participeerde sinds de jaren 70 samen met stad Brugge in het intergemeentelijk zwembad Interbad, met daarbij 8 procent voor Damme en 92 procent voor Brugge”, legt Dams schepen De Sutter uit. “Het zwembad werd echter sinds 1 juli 2019 geëxploiteerd door TMVW Farys en op 10 november van dat jaar werd de samenwerking ook formeel beëindigd”, zegt schepen De Sutter.

De stad Damme engageerde zich in 2019 wel nog om opnieuw voor 8 procent bij te dragen in het exploitatietekort van het zwembad. “Dit wel met de voorwaarde dat de bijdrage in het werkingstekort lager of minstens in dezelfde lijn zou blijven als voorgaande jaren”, stipt schepen De Sutter aan. “De stad was akkoord met het extra investeringsprogramma dat door TMVW met betrekking tot Interbad werd voorgesteld voor een bedrag van 1,215 miljoen euro + 196.310 euro goedkeuringen.”

Ongepast

“Echter wensen TMVW en stad Brugge 2,1 miljoen euro extra boven het oorspronkelijk investeringsbudget te investeren. Wat maakt dat Damme heel wat extra zou moeten bijdragen dan voorzien in de meerjarenplanning en dit is niet meer haalbaar voor ons. Vandaar dus dat we uit de samenwerking wensen te stappen.”

We zouden heel wat meer moeten bijdragen dan in de meerjarenplanning is voorzien

Op de gemeenteraad liet de Damse sportschepen nog verstaan dat Damme zes maanden lang besprekingen heeft gevoerd met Brugge om nog tot een vergelijk te komen. “We vinden het dan ook vreemd en eigenlijk wat ongepast dat we nu van Brugge een brief krijgen waarin de uitstap van Damme wordt betreurd”, zei de schepen, die er ook aan toevoegde dat de uitstap geen praktische gevolgen zal hebben voor de Damse zwemmers. “De tijdssloten voor de Damse scholen blijven behouden en het zwemmen voor senioren en de zwemkampen kunnen blijven plaatsvinden”, klinkt het. “Omdat er geen andere tarieven zijn voor niet-Brugse gebruikers, verandert er eigenlijk niets.”

De Damse oppositie was niet mals voor de gang van zaken. N-VA gemeenteraadslid Jos Millecam maakte het persoonlijk en stelde dat Daniël Coens, de vader van huidig burgemeester Joachim Coens en een van de stichters van Interbad, zich zou ‘omdraaien in zijn graf’ nu Damme het Interbad volledig loslaat. En vanuit Damse Belangen klonk de kritiek dat eens te meer blijkt dat Damme met TMVW, net als bij het nieuwe sportpark, in zee is gegaan met een onbetrouwbare partner.

Gevraagd naar een reactie stelt Brugs schepen van Sport Franky Demon (CD&V) het te betreuren dat Damme zich wenst terug te trekken. “Farys/TMVW – dat het beheer en de exploitatie van het Interbad op zich neemt – heeft een tijdje geleden melding gemaakt van enkele noodzakelijke werken aan het Interbad. Het betreft hoognodige instandhoudingswerken, die de veiligheid van het zwembad in de toekomst moeten garanderen. De bijkomende investeringsnood is uiteraard ook voor stad Brugge een grote financiële uitdaging, maar we willen als goeie huisvader handelen en de nodige inspanningen doen om het zwembad op lange termijn veilig te kunnen openhouden”, stelt schepen Demon. “Vanuit Brugge blijven we de uitdagingen in het Interbad liefst samen aangaan. We hopen verder te kunnen samenwerken om kwalitatief zwemwater te blijven garanderen voor inwoners en scholen uit Brugge en Damme.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.