Nog vier scenario’s op tafel in Brugs stadiondossier

Mercedes Van Volcem verzoende Vincent Goemaere met burgemeester Dirk De fauw in het stadiondossier. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Welke scenario’s liggen er nu nog op tafel in de twee stadiondossiers, nu schepen van Financiën Mercedes Van Volcem de kibbelende burgemeester Dirk De fauw en Cerclevoorzitter Vincent Goemaere verzoend heeft? Na het ondertekenen van een ‘kaderovereenkomst’ met het stadsbestuur verzet de Vereniging zich niet langer tegen een nieuwe voetbaltempel voor Club. In ruil voor garanties die de toekomst van Cercle veilig moeten stellen.

“Dit is een historisch moment voor het Brugse voetbal”, stelt Mercedes Van Volcem. “Er is eindelijk dank zij deze kaderovereenkomst een modus vivendi tussen de twee Brugse voetbalploegen.”

Oefenvelden

Of dit ook betekent dat beide teams over enkele jaren elk over een eigen stadion zullen beschikken, is nog lang niet zeker. De stad Brugge haalt wel al het probleem van de oefenvelden voor Cercle uit de impasse door het sportcomplex van de Gulden Kamer in Sint-Kruis met 2,5 hectare uit te breiden. Daar zal er plaats zijn voor zes velden voor Groen-Zwart zonder dat er ruimte opgeofferd wordt voor andere Brugse sportliefhebbers. Bovendien krijgt de Vereniging van de stad een investeringsbedrag van 3 miljoen euro voor de inrichting van kleedkamers en oefenvelden.

Verder tekende de stad Brugge meerdere scenario’s uit die moeten garanderen dat Cercle in de nabije toekomst altijd over een stadion zal beschikken. We zetten de mogelijke scenario’s op een rijtje.

Scenario 1

De Raad voor Vergunningsbetwistingen acht het bezwaarschrift van zestien buurtbewoners van het Jan Breydelstadion ongegrond, zodat Club Brugge in het voorjaar van 2022 de eerste spadesteek kan graven voor een nieuwe voetbaltempel met 40.000 zitjes. Die komt op de plaats waar de oefenvelden van Cercle liggen.

De kaderovereenkomst vermeldt dat de stad als eigenaar van Olympia Groen-Zwart laat trainen op de velden van Club en later op de Gulden Kamer. Kortom : Club moet dan maar zelf op zoek naar andere oefenvelden.

Als Cercle tegen 2024 nog geen eigen stadion heeft, kan het tijdelijk zijn thuiswedstrijden in de nieuwe tempel van Club spelen. De Stad huurt op die dagen het stadion van Club en verhuurt aan Cercle. Een handigheidje waardoor Cercle zich niet verplicht ziet om te huren bij zijn rivaal. Daarvoor betaalt de Vereniging 350.000 euro per jaar, dat is evenveel als de huur die Groen-Zwart nu betaalt aan de stad voor het gebruik van het huidig stadsstadion.

Club heeft zich al geëngageerd om een aparte, derde kleedkamer voor Cercle te bouwen en zal alle blauwe zitjes met zwart toedekken, telkens als Groen-Zwart speelt. Met de hypergesofistikeerde verlichting zullen dan alle blauwe elementen en Clublogo’s vervangen worden door een groen kleurtje. “Vincent Goemaere toonde zich een keihard onderhandelaar, die zeer gunstige voorwaarden kon bedingen”, luidt het bij schepen Mercedes Van Volcem en burgemeester Dirk De fauw.

Scenario 2

De Raad voor Vergunningsbetwistingen acht de bezwaarschriften gegrond en schorst de omgevingsvergunning van de Vlaamse regering, zodat Club voorlopig geen nieuwe sporttempel mag bouwen. Dan moeten nieuwe plannen opgesteld en ingediend worden. Maar het contract voor de huur van het stedelijk Jan Breydelstadion vervalt in juli 2023. Dan moet de Stad herstelwerken uitvoeren om de veiligheid van het bouwvallig en door betonrot aangetaste stadion te garanderen. Burgemeester Dirk De fauw heeft al herhaaldelijk verklaard dat de stadskas enkel broodnodige werken wil bekostigen voor de veiligheid van de toeschouwers maar geen grondige en dure renovatie van Jan Breydel overweegt. Maar ook Binnenlandse Zaken moet het oude stadion dat uit 1976 dateert jaarlijks ‘veilig’ verklaren. In dit scenario blijven zowel Club als Cercle langer op Olympia spelen, tot er een andere oplossing gevonden is. Bijkomend probleem is dat Club vanaf 2024 van de UEFA geen Europese matchen meer mag spelen in dit verouderd stadion.

Scenario 3

De Raad van State verwerpt de klachten van milieuvereniging vzw Groen en enkele grondeigenaars tegen de bouw van een nieuw, kleiner en familiaal stadion voor Cercle langs de Blankenbergse Steenweg. Dan krijgt de Vereniging ‘groen’ licht om haar plannen voor een polyvalent complex met 12.000 à 15.000 zitjes, dat ook kan dienen als concertzaal, in te dienen en een omgevingsvergunning aan te vragen.

Sport- en urbanisatieschepen Franky Demon is ervan overtuigd dat de Raad van State in het voorjaar van 2022 het licht op groen zet voor Cercle en het beroep tegen het remediëringsplan van de Vlaamse Regering onontvankelijk of ongegrond verklaart: “Met de extra groene buffer en het opofferen van minder weiden aan een parking is voldoende tegemoet gekomen aan de eisen van de tegenstanders.”

Scenario 4

De Raad van State acht de klachten van de grondeigenaars en van de vzw Groen tegen het geremedieerd ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse regering voor de Blankenbergse Steenweg toch gegrond. Dan zal de stad een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. “En dat zullen we blijven doen, steeds opnieuw, tot er eindelijk een plan definitief goedgekeurd is”, zegt een strijdlustige schepen Franky Demon.

Scenario 5

Een nieuw stadion voor Cercle op het Kanaaleiland. Die piste is definitief opgedoekt, omdat de ruimte er te beperkt is voor een voetbalveld met tribunes.

In ruil voor al die schriftelijke garanties laat Cercle zijn bezwaren tegen een nieuw Clubstadion varen. Twee maanden geleden had Vincent Goemaere nog gedreigd om juridische stappen te zetten. De Vereniging overwoog om ook een bezwaarschrift in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Uiteindelijk is dit niet gebeurd. Eén van de zestien buurtbewoners die dat wel deed, is Norbert Vanhove, voormalig Cercle-bestuurder. Bovendien hebben enkele buurtbewoners ook bij de Vlaamse administratie bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de Brugse gemeenteraad, waarbij de stad Brugge grond afstaat aan Club via een erfpachtovereenkomst.

Het stadiondossier is dus verre van opgelost…

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.