Minister Zuhal Demir: “Aangepaste plannen voor nieuw stadion voor Cercle Brugge in Sint-Pieters hebben geen kans op slagen”

Mag het masterplan voor een voetbalstadion en extra bedrijven langs de Blankenbergse Steenweg definitief de vuilbak in? © Stad Brugge
Stefan Vankerkhoven

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is ervan overtuigd dat een kleine aanpassing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters geen enkele kans op slagen heeft. Dat hypothekeert de plannen voor een nieuw voetbalstadion voor Cercle op deze site. Steeds meer ziet het ernaar uit dat een kleiner stadion op het Kanaaleiland de enige, nog resterende optie is.

Deze zomer maakte de Raad van State brandhout van het ‘geremedieerd’ (lichtjes aangepast) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) voor de Blankenbergse Steenweg. Dat plan had de weg vrij moeten maken voor de aanleg van bedrijventerreinen en een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge op deze site. Maar ‘s lands hoogste rechtsorgaan volgde de bezwaren van de vzw Groen, die dit plan een aantasting van de openbare ruimte rondom Brugge vindt.

Verspilling

In het lijvig arrest hekelt de Raad van State dat Vlaanderen in haar plan onvoldoende duidelijk aangeeft hoe 28 hectare in dit dossier precies zullen ingevuld worden. Meer nog: de raadsheer noemt twee voetbalstadions in Brugge een verspilling van ruimte. Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) polste via een schriftelijke vraag naar een reactie van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Uit het antwoord blijkt dat de minister slechts twee mogelijkheden ziet in het dossier van de Blankenbergse Steenweg : ofwel een snelle remediëring van het gewestelijk rup via de bestaande oude procedure, op basis van het bestaande milieu-effecten-rapport, ofwel het opstarten van een nieuw planproces voor bedrijventerrein en/of voetbalstadion.

Vertraging

“Minister Demir geeft een nieuwe remediëring van het Grup geen enkele kans op slagen en wil een nieuw planproces opstarten. Ook Stad Brugge is die mening toegedaan, zo blijkt uit het antwoord van de minister”, stelt Bruggeling Stefaan Sintobin.

Vlaams minister Zuhal Demir: “Een kleine aanpassing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Pieters maakt geen kans.”
Vlaams minister Zuhal Demir: “Een kleine aanpassing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Pieters maakt geen kans.” © JONAS ROOSENS BELGA

Volgend jaar willen het kabinet van minister Demir en vertegenwoordigers van de stad Brugge opnieuw samenzitten. Ze willen eerst wachten op meer duidelijkheid over de lopende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het nieuwe stadion van Club Brugge op de site Jan Breydel. Hierin wordt nog voor het einde van het jaar een uitspraak verwacht. Het betekent dat de plannen van een nieuw stadion voor Cercle in Sint-Pieters sowieso opnieuw jaren vertraging oplopen. Maar het betekent ook slecht nieuws voor de voorstanders van extra bedrijventerreinen op die plek.

Oude plannen

Minister Zuhal Demir stelt: “Voor het opstarten van een nieuw planproces voor bijkomende bedrijvigheid moet er in eerste instantie een actuele behoefteberekening gemaakt worden. Het zomaar voortbouwen op de behoefteberekening van meer dan tien jaar geleden is risicovol. We zien ook andere vernietigingsarresten van de Raad van State voor rups die gebaseerd zijn op behoefteberekening voor extra bedrijvigheid in oude structuurplannen.”

“Pas na een geactualiseerde behoefteberekening kan beslist worden of en wie het planinitiatief neemt voor extra bedrijvigheid. Dit kan ook de stad Brugge zijn, die aan Vlaanderen een plandelegatie vraagt”, aldus de minister van Omgeving, die in haar antwoord ook liet verstaan dat ze op de hoogte is van het eigen locatie-onderzoek van Cercle Brugge op het Kanaaleiland: “Ook hierover moet er meer duidelijkheid komen.”

Referendum?

Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (VB) reageert als volgt: “Ik ben akkoord dat een nieuwe remediëring van het grup een hopeloze zaak is, gelet op de activistische houding van vzw Groen, die ongetwijfeld nieuw bezwaar zou indienen. Ik hoop dat alle betrokken partijen snel kunnen starten met het nieuwe planproces en dat het gezond verstand na ongeveer vijftien jaar eindelijk zal zegevieren.”

“Niet alleen in het belang van het voetbal, maar ook voor onze economie, onze bedrijven en bijkomende werkgelegenheid. Sowieso zorgt een nieuw planproces jammer genoeg opnieuw voor vertraging en dat betreur ik ten zeerste. Misschien moeten we maar eens een referendum over dit dossier organiseren in onze stad, dan wordt het voor iedereen duidelijk wat alle Bruggelingen over dit dossier denken en kan een kleine fundamentalistische minderheid de boeken dicht doen;”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.