Basketbalcompetities krijgen geen kampioenen

Melco Ieper wordt niet uitgeroepen tot kampioen van Top Division One. © foto Bart
Redactie KW

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

De actuele uitzonderlijke toestand maakt dat de competitie niet volledig afgewerkt kan worden. Bovendien hebben de teams in quasi alle reeksen waar de regels van stijgen en dalen van toepassing zijn, geen identiek aantal wedstrijden gespeeld of tweemaal dezelfde tegenstander ontmoet. De Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen wordt hierbij geconfronteerd met een situatie van overmacht en neemt dan ook op een transparante en duidelijke manier verantwoordelijkheid om de eindrangschikkingen te bepalen.

Principes voor stijgen en dalen

De volgende principes zijn van toepassing op de reeksen die in aanmerking komen voor stijgen en dalen:

1. Er worden geen kampioenstitels uitgereikt. We spreken enkel over stijgers en dalers.

2. Er wordt gekeken naar de volgende principes:

? We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de al gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een overwinning of nederlaag, niet de gemaakte of toegelaten doelpunten.

? Dat gemiddelde wordt vermenigvuldigd met de nog te spelen wedstrijden en bijgeteld bij de al behaalde punten.

? Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe rangschikking bepaald die geldt als eindrangschikking voor het bepalen van de stijgers en de dalers.

? Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd zal ook de doorslag geven bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen, waar normaal gesproken testwedstrijden zouden gespeeld moeten worden.

Na het toepassen van deze principes, verkrijgen we de eindrangschikkingen zoals op datum van 23 maart zullen gepubliceerd worden op basketbal.vlaanderen

Indeling seizoen 2020-2021

De eventuele impact van het al dan niet verwerven van een licentie in de Top Division Men/Top Division Women-competities van Basketball Belgium, clubs die activiteiten op een bepaald niveau niet verder wensen te zetten en clubs die zich volledig terugtrekken uit al de competities en/of lopende procedures voor rechterlijke raden zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.

De definitieve samenstelling van de reeksen voor het seizoen 2020-2021 zal in de week van 4 mei meegedeeld worden. “In de voorbije maanden hebben de verschillende instanties van Basketbal Vlaanderen zich meermaals gebogen over de moeilijke tijden die veel van onze clubs doormaken en dit op sportief, organisatorisch en financieel vlak”, zegt algemeen penningmeester Adri Welvaarts.

“Suggesties om de clubs te helpen zijn ter studie. We beseffen dat de uitdagingen door de coronacrisis bij heel wat clubs nog wat groter zullen worden, niet in het minst in het financiële domein. De raad van bestuur zal zich daarom beraden over mogelijke tegemoetkomingen teneinde de clubs te helpen de moeilijke periode waarvoor ze vandaag staan te overbruggen. Kortelings wordt daarover gecommuniceerd.” (BV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.