Geen sport aan het bufferbekken

Schepen Sherley Beernaert op de plaats waar het sportveld alvast niet zal komen.© (Foto JS)
Schepen Sherley Beernaert op de plaats waar het sportveld alvast niet zal komen.© (Foto JS)
Redactie KW

Het gemeentebestuur van Moorslede verlaat de piste om in de Moorsledestraat schuin tegenover het gewezen Dadipark in Dadizele een nieuw voetbalstadion en nieuwe atletiekpiste te voorzien. Er was te veel protest. Het lokaal bestuur gaat op zoek naar een andere locatie, in overleg met Vrienden Atletiek Dadizele (VAD) en de Dadizeelse Parklopers (Dapalo).

Ondertussen kwam het tot een fusie tussen eersteprovincialer VK Dadizele en het failliete SV Roeselare en zal het eerste elftal spelen op Schiervelde in Roeselare. De sportaccommodatie zou er komen aan het bufferbeken in de Moorsledestraat. Die locatie wordt nu uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) verwijderd. Van begin augustus tot eind oktober vorig jaar liep er over het GRS een openbaar onderzoek en zijn 14 bezwaarschriften ingediend. “Negen daarvan hadden betrekking op de nieuwe locatie van de sportaccommodatie”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK). “Er waren twee petities met 527 en 134 handtekeningen tegen.”

Landbouwgrond

Onder meer de boeren waren gekant tegen die locatie omdat er landbouwgrond dreigde verloren te gaan. “Met dit punt uit het GRS te halen, bieden we ook terug wat zekerheid aan de betrokken landbouwer en tonen we ook aan dat we luisteren naar de bezorgdheden van onze inwoners die geuit werden omtrent de voorgestelde nieuwe locatie”, aldus de bevoegde schepen. “De deputatie eist dat er een studie naar een andere locatie komt. Dat onderzoek dient ook voldoende aandacht te schenken aan de mogelijke effecten op de landbouw.”

Op zoek naar een nieuwe plek voor VK Dadizele en de aanleg van een atletiekpiste werden vroeger in overleg met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) vijf mogelijke locaties onderzocht. De locatie aan het bufferbekken werd naar voor geschoven als beste optie. Nu moet het locatieonderzoek dus volledig opnieuw. “Dit zorgt uiteraard voor vertraging in het dossier, maar het biedt misschien ook nieuwe perspectieven gezien de huidige ontwikkelingen van VK Dadizele met het vertrek van de eerste ploeg naar Roeselare”, aldus schepen Sherley Beernaert.

Oliekotstraat

Dat VK Dadizele voor het tweede elftal, de damesploeg en jeugdploegen uiteindelijk toch op de huidige terreinen in de Oliekotstraat blijft, is een mogelijkheid. Er ligt daar al enkele jaren een kunstgrasveld en de club investeerde in nieuwe kleedkamers. De accommodatie is evenwel zonevreemd. Er is om die reden een tijdelijke vergunning.

Vraag blijft uiteraard waar de nieuwe atletiekpiste nu komt. “Met de twee atletiekclubs Dapalo en VAD zaten we al aan tafel en wordt constructief samengewerkt aan een oplossing op korte termijn”, aldus schepen Beernaert.

Fractieleider Ward Gillis (PRO) betreurt dat de WVI nog niet is aangesteld om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Schepen Sherley Beernaert garandeert ermee bezig te zijn. “We gaan stap per stap en alles komt in orde”, reageert schepen Beernaert. (EDB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten