Veel vragen rond de inrichting van de Moerbrugse stationsomgeving

Redactie KW

Dinsdagavond vond een infovergadering plaats rond de inrichting van de stationsomgeving die nu volop aan de gang is. Vertegenwoordigers van de NMBS, Infrabel, TUC-rail en de gemeente namen het woord.

Enerzijds is er de verbreding van de spoorwegbrug en anderzijds ook de vernieuwing van de nutsvoorzieningen en het verleggen van de Everaert- en de Bareelstraat. Ook het stationsgebouw zelf wordt afgebroken en helemaal heropgebouwd op een andere plaats.

Infrabel en NMBS zijn in februari gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van de bedding van het derde en vierde spoor in Oostkamp en de herinrichting van de stationsomgeving. De Everaert- en de Bareelstraat worden verplaatst voor de twee extra sporen. Ze krijgen een nieuwe gescheiden riolering en worden heraangelegd. De onderdoorgang in de Gevaartsestraat wordt vervangen door een nieuwe bredere fietstunnel onder de sporen met een dubbelrichtingsfietspad en toegangshellingen. Dit zal veiliger en comfortabeler zijn voor de fietsers. Tenslotte voorziet Infrabel ook de aanleg van geluidsschermen. De aanleg van twee nieuwe sporen tussen Gent en Brussel moet de kustregio vlotter bereikbaar maken vanuit het binnenland. Deze spoorlijn krijgt heel wat reizigersverkeer te verwerken. Maar ook het goederenverkeer van en naar de haven van Zeebrugge zal hiervan de vruchten plukken.

Er wordt meer comfort voorzien voor de reizigers die in Oostkamp op- of afstappen. De perrons worden verhoogd en vernieuwd. Op de nieuwe perrons komen luifels, schuilhuisjes, energiezuinige LED-verlichting, zitbanken, blindengeleidetegels en sonorisatie. Er komt een nieuwe, bredere onderdoorgang met trappen en hellingen naar de perrons. De stationsomgeving van Oostkamp wordt volledig heraangelegd met nieuwe parkings en fietsenstallingen. Het beschermde stationsgebouw wordt verplaatst naar de andere kant van de sporen waar een nieuw stationsplein met parkings voor auto’s en fietsen wordt aangelegd. Het stationsgebouw zal door de gemeente worden ingericht als polyvalente ruimte. De werken voor de vernieuwde stationsomgeving zullen in najaar 2020 klaar zijn. Infrabel, NMBS, Aquafin en gemeente Oostkamp (voor gedeelte riolering) investeren samen 14 miljoen euro in de vernieuwing van de Oostkampse stationsomgeving.

Veel vragen rond de inrichting van de Moerbrugse stationsomgeving

Er was heel veel belangstelling voor deze infovergadering. De theaterzaal was voor twee derde gevuld, wat wijst op een 200-tal aanwezigen. Er werd duidelijk aangegeven op welke data de wegen zullen afgesloten worden en welke nachten er veel geluidshinder zal zijn omwille van de werken. Er kwamen uit het publiek heel wat kritische vragen rond het fileleed die nu soms al te verteren valt en wat dit zal zijn als de omleiding voor Moerbrugge langs Steenbrugge zal moeten verlopen. Het binnenvaartverkeer zal tijdens de piekuren niet stilgelegd worden. En wat zal dat zijn als Steenbrugge binnenkort een nieuwe brug zal krijgen? Ook de beperkte geluidsmuren ter hoogte van de Warandestraat en de Everaertstraat stemden niet iedereen tevreden. Vooral de onveiligheid voor de schoolkinderen die langs die wegen moeten passeren en het ontbreken van voorzieningen voor een fiets- of voetpad in de nog aan te leggen nieuwe Everaertstraat maakte sommigen ongelukkig. Voor het eerste zoekt de burgemeester een oplossing, het tweede is niet realiseerbaar omwille van de nauwe doorgang tussen de rooilijnen als er naast een straat en de parkeergelegenheid ook nog een voet- en fietspad zou moeten komen. Er zal wel een ‘shared space’ voorzien worden maar of dat het probleem zal oplossen is nog de vraag. De infoavond werd afgesloten met een positieve noot van Ingrid Van Meenen die alle arbeiders een dikke dank u wel toezwaaide om in de huidige barre winterse temperaturen toch te blijven doorwerken. Een opmerking die met een daverend applaus van het publiek werd onthaald.

(PH)

Info: meldnummer voor buurtbewoners: 0800 55 000

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.