Landelijke wegen krijgen grote opfrisbeurt

foto RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Ondanks de coronamaatregelen, kwam de gemeenteraad vorige week woensdag fysiek bijeen. Niemand ontbrak op het appel. Voor Marion Vermander (Vleteren Actief) betrof het haar laatste gemeenteraad.

Voor de parking bij het voetbalterrein in Woesten werd het dossier opgemaakt door De Witte Kamer. De aanbesteding volgt nog dit jaar. De start van de werken is voorzien voor april 2022 (na het voetbalseizoen). De werken worden in één maal uitgevoerd, en zouden moeten klaar zijn tegen het bouwverlof. “De nieuwe parking wordt op dezelfde manier aangepakt als die rond het ontmoetingscentrum en nieuw gemeentehuis De Sceure in Oostvleteren. Het wordt wel een dure zaak. De raming spreekt van 250.000 euro”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Voor werken aan landelijke wegen is 540.000 euro voorzien, en nog eens 680.000 euro in 2023. Hiermee wordt 12 km landelijke wegen aangepakt. Luc Derdaele (Vleteren Actief) vroeg om dringend de Kruisboomstraat aan te pakken, omdat daar diepe putten zijn. Schepen Bram Coppein (LVP) antwoordde dat die pas zeven jaar geleden opnieuw werd aangelegd, en dat het in de toekomst de bedoeling is de straat te verbreden. “Maar het probleem is dat er nergens voldoende ondergrond is”, aldus de schepen.

Financieel gezond

In verband met de meerjarenplanning zei de burgemeester dat Vleteren een financieel gezonde gemeente is, wat blijkt uit de twee parameters die moeten positief zijn: de autofinancieringsmarge (overschot gewone werking na afbetaling schulden, red.) die 280.274 euro bedraagt, en het beschikbaar budgettair resultaat. Dat is ook nog steeds positief, zij het aanzienlijk dalend ten opzichte van 2021. Voor 2022 is er nog een begroot resultaat van 175.824 euro.

Het is de bedoeling om de Kruisboomstraat nog te verbreden

De belangrijkste investeringen, buiten de wegeniswerken, voor de komende jaren zijn: een jaarlijkse investeringssubsidie van 350.000 euro aan RioP, om het ‘potje’ te spijzen om alle geplande rioleringswerken uit te voeren, 280.000 euro voor ingediende projecten in kader van het Herstelfonds, het Plattelandsfonds en Leader, waarbij ook op 65% subsidie gerekend wordt, en 150.000 euro voor renovatie van de molen en het schuurtje. Zoals jaarlijks wordt er weer 400.000 euro geleend.

Voor het OCMW (15% van het gemeentebudget) zijn er ook investeringsuitgaven. Zo wordt de grond voor het project Toontjeshuizen gekocht (200.000 euro), is er de renovatie van het politiegebouw voor woongelegenheden doorgangswoning (220.000 euro) en nieuwe alarmtoestellen voor de serviceflats (5.000 euro). Bij de investeringsontvangsten zijn 145.000 euro subsidies voor de doorgangswoning en 299.000 euro uit de verkoop van de hoeve Woestenstraat en 15.000 euro door verkoop landbouwgrond(en) voorzien.

De dotatie van Vleteren voor 2022 voor de politiezone ARRO Ieper bedraagt 250.567 euro. “En dat voor één wijkagent. Maar we krijgen wel een goede service vanuit de zone, zoals bij evenementen en de zaterdagdienst”, besloot burgemeester Stephan Mourisse.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.