Groen licht voor tracé omleidingsweg Anzegem: “Doek is gevallen, maar we geven niet op”

© GV
Gerda Verbeke

Op dinsdag 23 november gaf de provincieraad groen licht voor de definitieve vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) of simpelweg het tracé van de ‘Omleidingsweg Anzegem’. Wie dacht dat er na ruim twintig jaar dan eindelijk schot zou komen in dit dossier, ziet het zwaar ontgoochelde actiecomité ‘Omring Anzegem Niet’ over het hoofd. Zij probeerden in Brugge tot de laatste minuut druk uit te oefenen.

“We zullen werkelijk alle kanalen gebruiken om dit plan tegen te houden”, klinkt Bruno Vermeire van de actiegroep vastberaden. “In tijden van betonstop en ontharding is extra wegen aanleggen toch niet aan de orde!” Ook provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) zegt dat er geen draagvlak is bij de bevolking. Zelfs in de adviesraad werd er geen meerderheid gevonden voor dit voorstel en toch houdt de Provincie haar been stijf. Sowieso zal het ook nog lang duren voor de Omleidingsweg er komt, terwijl de verkeersveiligheid nu aangepakt moet worden.”

“Omleidingsweg is enige structurele oplossing”

Sabien Lahaye-Battheu gedeputeerde

Nu is de Vlaamse regering eerst aan zet. Zij hebben een termijn van 45 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Indien het goedgekeurd wordt, treedt het PRUP in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Daarna kan iedereen die dat wil naar de Raad van State stappen om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. “We zullen zeker beroep aantekenen en alle mogelijke procedures maximaal gebruiken”, klinkt Vermeire strijdvaardig.

“De doorlooptijd na het aantekenen van beroep is 2 à 2,5 jaar tijd”, stelt het kabinet van de gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). “De Provincie zal alleszins het recht van de burger respecteren om gebruik te maken van de voorziene procedure.

Omstreden dossier

De aanleg van een ringweg rond Anzegem moet de verkeersleefbaarheid in de Kerkstraat in het bijzonder en in de Anzegemse dorpskern verhogen en het wonen in de kern aangenamer maken. Daarnaast zal de ringweg ervoor zorgen dat het doorgaand (vracht)verkeer dat door Tiegem, Ingooigem en Vichte rijdt, afgeleid kan worden. “De verkeersproblematiek is uitgebreid onderzocht en bestudeerd en de conclusie na al die jaren is dat de Omleidingsweg de enige structurele en toekomstgerichte oplossing is voor de verkeersproblematiek in en rond Anzegem”, stelt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

“Ik heb tegen- en voorstanders uitvoerig gecontacteerd. Het is een dossier dat mensen verdeelt en waarbij alle factoren grondig tegenover elkaar werden afgewogen. De burgemeester kreeg een uitnodiging van het kabinet van minister Lydia Peeters (Open VLD) en AWV om spoedig de Quick Wins in de Kerkstraat definitief te bepalen om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren.’

Reservatiestrook

Het tracé ligt ten westen van de Lange Winterstraat en loopt via een brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de Bevrijdingslaan. Met dit PRUP wordt een strook gereserveerd om de aanleg van een ringweg in de toekomst mogelijk te maken. Na vaststelling van het PRUP kan er niet meer gebouwd worden in die strook, maar kunnen landbouwers wel verder hun land bewerken. Gebouwen die vervat zitten in deze reservatiestrook, kunnen enkel mits toelating van het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer (AWV) nog verbouwd worden of uitgebreid. De aanleg van de ringweg zit in handen van AWV.

1.064 bezwaarschriften

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) nam extra tijd om het groot aantal bezwaarschriften te behandelen. In totaal werden er 1.064 bezwaren (of opmerkingen), een petitie van 4.042 handtekeningen en 3 adviezen ingediend tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp-PRUP. Dat liep van 1 februari tot 2 april 2021.

Naar aanleiding van de vele inspraakreacties werden een aantal aanpassingen gedaan. Zo werd opgenomen in de voorschriften dat er bij de inrichting van de weginfrastructuur zo zuinig mogelijk moet omgesprongen worden met het aansnijden van open ruimte, ook bij de plaatsing van geluidsschermen en waterbuffers.

Getroffen landbouwers

De Anzegemse landbouwers zijn misnoegd dat er 30 hectare landbouwgrond zal verdwijnen door de ringweg. “Alle getroffen landbouwpercelen en landbouwbedrijven zullen bereikbaar moeten blijven”, aldus het kabinet.

In een laatste poging om de beslissing van de provincieraad te beïnvloeden, organiseerde de actiegroep ‘Omring Anzegem Niet’ een protestactie aan de ingang van het Brugse Provinciehuis. (foto GV)
In een laatste poging om de beslissing van de provincieraad te beïnvloeden, organiseerde de actiegroep ‘Omring Anzegem Niet’ een protestactie aan de ingang van het Brugse Provinciehuis. (foto GV)

“Daarom zal er naast het PRUP een beleid ten aanzien van de landbouwbedrijven opgestart worden. Er zal nagegaan worden of landbouwpercelen in de omgeving kunnen opgekocht worden om te ruilen met percelen die getroffen worden door de aanleg van de ringweg.”

Geen goede oplossing voor Anzegem

“Het is een zware ontgoocheling voor de gemeente na alle inspanningen van de actiegroepen en het gemeentebestuur, maar we konden denken dat het zo zou uitdraaien”, zucht burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Alleszins ìs er geen goede oplossing voor Anzegem.”

(GV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.