Vrees voor verkeersinfarct rond nieuwe scholencampus in Ieper

Veurnseweg. (foto TOGH)
Veurnseweg. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

Een nieuw kruispunt langs de Veurnseweg, verkeerslichten op de kruising Poperingseweg-Scholierenpad en het huidige rondpunt Veurnseweg-Haiglaan en een verbreding van het Scholierenpad. Dat is een greep uit de maatregelen die de mobiliteitsknelpunten rond de toekomstige scholencampus moeten oplossen. Volgens de oppositie zullen die echter niet voldoende zijn.

De jongste gemeenteraad boog zich over de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het GRUP Campus Veurnseweg. Mobiliteit bleek opnieuw het heetste hangijzer. De toekomstige scholencampus, die opent in september 2026, en de omgeving moeten immers 2.250 leerlingen en 320 personeelsleden kunnen bolwerken. In het ontwerp zijn dan ook al heel wat flankerende mobiliteitsmaatregelen opgenomen.

Op korte termijn, dus voor de opening van de school, moet er een nieuwe ontsluitingsweg, met verkeerslichten, komen richting campus langs de Veurnseweg. Het huidige rondpunt op het kruispunt van de Veurnseweg met de Haiglaan maakt plaats voor verkeerslichten. Aan de andere kant moet er een verkeerslicht komen op het kruispunt van de Poperingseweg en het Noyellepad/Scholierenpad, dat tevens moet verlengd en verbreed worden. Ook de aanleg van een zebrapad en plateau op het kruispunt van de Augustijnenstraat en het Scholierenpad moet gebeuren voor de opening van de campus, net als de herinrichting van drie bushaltes.

Fietserstunnel of –brug

Op lange termijn moet er een een fietserstunnel of –brug komen op het kruispunt Scholierenpad-Poperingseweg. Langs de Veurnseweg zouden er vrijliggende fietspaden moeten komen en aangepaste fietspaden langs de Oude Veurnestraat en de Haiglaan.

Oppositiepartij CD&V vreest dat de maatregelen onvoldoende zullen zijn. “Wij zien niet genoeg garanties voor de Augustijnenstraat. Ondanks de nieuwe aansluiting op de Veurnseweg en de fietstoegang via de Helakker vrezen we dat deze straat nog steeds ’s morgens een infarct zal meemaken”, aldus Miguel Gheysens. “Het verkeersplateau en bijkomende zebrapad zullen enkel een pleister op de wonde betekenen. De toegang tot de Haiglaan vanuit de Sportstraat is nu al een moeilijk punt. Dit moet hoe dan ook aangepakt worden. De 300 parkeerplaatsen en de capaciteit voor 1.500 fietsen in de fietsstallingen lijken ons onderschat. Bij regenweer zal je het risico hebben op langparkeren in de woonwijken.”

Sam Vancayseele (Groen) hamerde vooral op het ecologisch aspect. Volgens hem wordt er te veel verharding toegelaten in het ontwerp. Maar ook op vlak van mobiliteit schiet het ontwerp volgens hem te kort. “Zo wordt er geen rekening gehouden met de Noorderring. Men denkt de extra verzadiging te kunnen oplossen door verkeerslichten aan te passen. Dat dachten we van de stationsbuurt ook”, aldus Sam Vancayseele. “Er worden ook vooronderstellingen gedaan rond de Vrijbosroute, zoals de tunnels, die totaal nog niet zeker zijn.”

Nancy Six (IEPER2030), die zelf in de buurt woont, blijft zich verzetten tegen de komst van de campus op deze locatie. “Wij blijven bij ons standpunt dat de locatie voor dit project heel ongelukkig gekozen is. Het is overduidelijk dat Adoplan ( het studiebureau dat het GRUP opmaakte, red. ) de mobiliteitsproblemen in de Augustijnenstraat en Sportstraat onderschat. Denken dat de Augustijnenstraat geen sluipweg zal worden om de nieuwe verkeerslichten in de Poperingse-weg te ontwijken, is als geloven in Sint-Maarten. We zijn ook solidair met de bewoners van de Helakker. In de rustige zijstraat van de Augustijnenstraat zullen dagelijks honderden fietsers passeren. Het dreigt een helse akker te worden”

Verzet is zinloos

Schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle maakte duidelijk dat verzet tegen de locatie van de campus zinloos is. “Die discussie is achter de rug en we kunnen er niet meer op terugkomen”, aldus Philip Bolle. “Ik wil benadrukken dat we heel hard hebben ingezet op de flankerende maatregelen die nu voorliggen. Wij hebben daar een breekpunt van gemaakt. Als er niet op wordt ingegaan, dan gaat de school niet open. De school weet dat. We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen ervoor zullen zorgen dat de de mobiliteit in goede banen zal geleid worden. De stad trekt 1 miljoen euro uit om de flankerende maatregelen uit te voeren. Dat is niet niks.”

Geen helse akker

“Wat de overlast in de Helakker betreft: ik vind dat eerlijk gezegd overdreven. Twee keer per dag zullen daar heel wat fietsers passeren. We gaan daar zone dertig installeren en ervoor zorgen dat de route door de Helakker zo kort mogelijk is”, vervolgde Bolle. “De Noorderring speelt uiteraard een rol als aanrijroute, maar er worden geen problemen aan de verkeerslichten verwacht. Of de Noorderring ondertunneld wordt voor de Vrijbosroute weet ik ook niet, maar uit mijn gesprekken met de Provincie leid ik af dat zij de vaste intentie hebben om dat te doen. Zal die er zijn als de scholencampus opent? Dat denk ik niet, maar wij hebben alternatieven om fietsers richting Boezinge en verder te loodsen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.