Voor 300 miljoen euro investeringen aan West-Vlaamse waterwegen

Binnen het kader van het Seine-Scheldepoject zijn in onze provincie in de komende vijf jaar zo’n 300 miljoen investeringen voorzien op de Leie, de Schelde en het kanaal Roeselare-Ooigem. Dat meldt Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA).

Foto W&Z

Bert Maertens vroeg minister van mobiliteit en partijgenoot Ben Weyts naar een actuele stand van zaken in het Europees subsidiedossier dat aan dit project vast hangt. En dat niet onaanzienlijk is, want er wordt voor onze provincie alleen al gerekend op meer dan 120 miljoen Europees subsidiegeld. “Het flink gestoffeerde dossier hieromtrent is binnen van 26 februari jl. en maakt heel grote kans”, zegt Bert Maertens, “omdat de verbetering van deze vaarweg een essentiële schakel vormt in de omslag van het belastende wegverkeer naar de veel milieuvriendelijker en veiliger binnenvaart.”

Twee nieuwe sluizen van formaat

Dé uitschieters in het voorliggende programma zijn alvast de twee nieuwe sluizen die in onze provincie op de Leie worden gebouwd : een in Harelbeke en een in Sint-Baafs-Vijve. De kostprijs voor de nieuwe sluis in Harelbeke wordt op bijna 71 miljoen euro geraamd, met een verwachte Europese subsidie van ruim 28 miljoen. De voorbereidende werken zijn nu al bezig, en de bouw zelf zou moeten kunnen starten op 1 september. Om dan, als alles goed gaat, klaar te zijn tegen 30 juni 2017.

In Sint-Baafs-Vijve zal de nieuwe stuwsluis vlak naast de huidige worden gebouwd. Ze zal boten en konvooien tot 185 meter lang en met een breedte van 11,40 meter kunnen versassen. Hier bedraagt het kostenplaatje ruim 68 miljoen euro, met ruim 27 miljoen aan Europese steun. Start van de werken is voorzien op 1 juli 2017, en ze zouden drie jaar duren.

(JRE)

Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen

Voor 300 miljoen euro investeringen aan West-Vlaamse waterwegen

Bert Maertens. (Foto Frank)
© Frank Meurisse

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.