Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts hanteert het principe 1 euro voor 1 euro bij het toekennen van de subsidies. Dat betekent dat Vlaanderen een euro bijlegt voor elke euro die de stad in de verkeersveiligheid nabij de plaatselijke scholen investeert. De Vlaamse subsidies bedragen dus in de praktijk 50 procent. Het stadsbestuur heeft in april een dossier voor een totale waarde van bijna 45.000 euro ingediend en zopas heeft het Vlaamse Gewest groen licht gegeven om de helft van dat bedrag te betalen.
...

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts hanteert het principe 1 euro voor 1 euro bij het toekennen van de subsidies. Dat betekent dat Vlaanderen een euro bijlegt voor elke euro die de stad in de verkeersveiligheid nabij de plaatselijke scholen investeert. De Vlaamse subsidies bedragen dus in de praktijk 50 procent. Het stadsbestuur heeft in april een dossier voor een totale waarde van bijna 45.000 euro ingediend en zopas heeft het Vlaamse Gewest groen licht gegeven om de helft van dat bedrag te betalen."Het ingediende dossier behelst verkeersveilige ingrepen in diverse schoolomgevingen", legt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet uit. "Per jaar mag je als lokaal bestuur één dossier opmaken voor maximum tien schoolomgevingen. De subsidies zijn gericht op snel realiseerbare maatregelen. Ze moeten namelijk binnen de zes maanden na de goedkeuring uitgevoerd worden. De voorziene ingrepen zijn relatief klein, maar sowieso belangrijk om de schoolomgevingen veiliger te maken. We hebben de voorbije jaren de kaart getrokken van fiets- en schoolstraten en willen die tendens graag voortzetten. We zijn van plan om een aantal proefprojecten vaste voet aan de grond te geven en te blijven investeren in infrastructurele maatregelen, signalisatie en wegmarkeringen."In fietsstraten hebben de fietsers absolute voorrang. Ze mogen niet door automobilisten ingehaald worden en hebben het recht om het volledige rijvak van de weg te benutten. Schoolstraten gaan nog wat verder. Dat zijn straten in een schoolbuurt waarin het gemotoriseerde verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Meestal is dat bij het begin en op het einde van de schooldag gedurende een halfuur. Eventueel kunnen slagbomen de auto's tegenhouden.- In de Sint-Jozefstraat wordt de bestaande fietsstraat verder uitgewerkt door het aanbrengen van thermoplastische wegmarkeringen. Dergelijke markeringen in kunststof zijn duurzamer dan geschilderde aanduidingen.- Ook in de Zwevezelestraat nabij vrije basisschool Ten Parke wordt de fietsstraat voorzien van thermoplastische wegmarkeringen. Voorts wordt het zebrapad er beter zichtbaar gemaakt door het thermoplastisch her aan te leggen op een gecoate ondergrond.- Nabij de vrije basisschool in de Kloosterstraat in Wijnendale wordt er een permanente schoolstraat ingevoerd in navolging van het bestaande proefproject. Daarvoor zal vaste signalisatie aangebracht worden en zullen langs beide zijden van de straat zogenoemde octopuspalen met een slagboom geplaatst worden. Zo kan de straat effectief voor het gemotoriseerde verkeer afgesloten worden op de momenten dat de schoolstraat van kracht is.- In de Pastoriestraat aan vrije basisschool De Revinze zijn er signalisatie en wegneembare paaltjes voorzien om de straat te kunnen afsluiten. Buiten dat afgesloten deel wordt een schoolstraat ingevoerd met een octopuspaal met slagboom aan de kant van de Lindenstraat. Tevens wordt een stukje van de Pastoriestraat van nieuw asfalt voorzien en komen er wegmarkeringen en een zebrapad in thermoplastisch materiaal.- Ook in de Papebrugstraat en de Spinneschoolstraat worden de zebrapaden heraangebracht in thermoplastisch materiaal. Dat gebeurt eveneens aan BLO-school De Torretjes in de Bruggestraat."We willen de auto zoveel mogelijk uit de schoolomgevingen bannen bij het begin en op het einde van de schooldagen", aldus nog schepen Desmet. "Door in te zetten op fiets- en schoolstraten hopen we dat meer ouders en leerlingen ervoor zullen kiezen om met de fiets of te voet naar school te komen. De Vlaamse subsidies zijn een belangrijke steun. Volgend jaar zullen we een nieuw dossier indienen om nog meer schoolbuurten veiliger te maken."