Stapje dichter bij doorgetrokken Ring rond Kortrijk? Vlaamse regering keurt verfijnde startnota K-R8 goed

Olaf Verhaeghe

De Vlaamse regering heeft vrijdag de verfijnde startnota voor het GRUP K-R8 goedgekeurd. Dat plan moet de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost aanzienlijk verbeteren. Ook de eventuele doortrekking van de R8 tussen de verkeerscomplexen ligt nog altijd op tafel. Van 30 maart tot 28 mei organiseert het departement Omgeving van Vlaams minister Zuhal Demir een nieuwe ronde publieksraadplegingen en informatiesessies, onder meer met wandelingen door het plangebied. In het najaar organiseert Vlaanderen een campagne om de luchtkwaliteit in de buurt te meten.

Sowieso zal het nog jaren duren vooraleer er effectief een spade in de grond steekt, maar met de goedkeuring van de verfijnde startnota heeft de Vlaamse regering wel een belangrijke stap voorwaarts gezet in het grootschalige K-R8-project. Het doel van K-R8 is al langer duidelijk: de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost verbeteren, voor wie er woont en werkt. Door de forse toename van het auto- en vrachtwagenverkeer op de R8, de E17 en de aanliggende knooppunten komt die leefbaarheid immers onder druk te staan.

Meer groen

In de oorspronkelijke startnota werd al gestreefd naar het verbeteren van de verkeersproblemen in Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost. Die doelstelling blijft ook behouden in de verfijnde nota en wordt nog aangevuld met enkele duidelijke insteken die de leefbaarheid in Kortrijk en omstreken in de brede zin van het woord moeten verbeteren. Zo wordt er ingezet op alternatieve vervoersmiddelen, wordt er gekeken naar manieren om minder te verharden in het kader van de Blue Deal en wordt er in tegenstelling tot de eerste startnota ook nagedacht over meer groen.

“We kunnen het ons anno 2021 niet meer permitteren om beslissingen zomaar aan onze inwoners op te leggen zonder hun mening en suggesties te vragen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Zeker bij een project van dergelijke omvang is de impact op de omgeving zo groot dat hun inspraak van grote waarde kan zijn om het finale resultaat de beste versie te laten zijn waar heel de omgeving beter van wordt. Ik kijk dan ook uit naar de suggesties die de buurt op tafel zal leggen.”

Nieuwe inspraakronde

Vier kernthema’s staan centraal in het project K-R8. Allereerst focust men op een mobiliteitsverschuiving: uit de wagen, naar de fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast moeten ook ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost grondig geëvalueerd en indien nodig beperkt worden. Ook de realisatie van meer groen in het gebied dringt zich op.

Tot slot moeten ook de twee grote verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid (het Ei, red.) en Kortrijk-Oost (aan Cowboy Henk, red.) verbeterd worden. Of de ringweg rond Kortrijk, de R8, al dan niet gesloten wordt, ingebed in de E17 of via de reservatiestrook, zal daarbij onderzocht worden. Eerder gaf het stadsbestuur van Kortrijk al luidkeels aan dat ‘de doortrekking via de reservatiestrook geen optie kan zijn’. Toch zal binnen het GRUP K-R8 die piste grondig bekeken moeten worden. Het doortrekken van de R8 over de taluds ter hoogte van Harelbeke en Kuurne maken geen deel uit van K-R8.

In 2019 werd door de Vlaamse overheidsdiensten Omgeving en Mobiliteit in samenwerking met de lokale besturen al een grote inspraakronde georganiseerd. Dik 3.000 buurtbewoners en andere betrokkenen gaven toen hun eerste bedenkingen, opmerkingen en suggesties over de start- en procesnota door.

Vanaf 30 maart en tot en met 28 mei wordt opnieuw zo’n publieke raadpleging op poten gezet. Met drie online webinars, twee wandelingen door het plangebied en de mogelijkheid om de huidige plannen in te kijken in het stadhuis van Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem wil het Departement Omgeving niet alleen informeren, maar ook polsen naar reacties.

Luchtkwaliteit meten

In het najaar plant het Departement Omgeving samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de lokale besturen dan nog een campagne om de luchtkwaliteit in de omgeving te meten. Ook daarvoor doet men beroep op de buurtbewoners. Zo kan je suggesties voor mogelijke meetlocaties delen, je tuin of gevel beschikbaar stellen voor de metingen of mee staalnames verzamelen als vrijwilliger.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.