Provincie wordt hoofdaandeelhouder in nieuwe NV die de luchthaven van Wevelgem zal uitbaten

De provincieraad keurde de krachtlijnen van de nieuwe beheersstructuur goed. Via de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) krijgt de provincie 57 % van de aandelen in handen van de nieuwe NV, die in de plaats zal komen van de huidige intercommunale WIV.

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V), die van provincieraadslid Marie De Clerck (CD&V) alle lof kreeg toegezwaaid, sprak van een historisch moment. “Al meer dan tien jaar zijn we hiermee bezig, want de huidige formule van intercommunale is niet langer meer houdbaar. Investeren in een regionale luchthaven is ook niet de taak van de gemeenten, eigenlijk is het de Vlaamse overheid die een politiek van regionale luchthavens moet ontwikkelen, net zoals ze een havenpolitiek heeft. Maar Vlaanderen is hier totnogtoe niet erg rap en enthousiast in geweest. Het heeft inderdaad heel wat inspanningen gekost om Vlaanderen mee te krijgen in dit dossier, maar ik ben bijzonder gelukkig met de beslissing die de Vlaamse regering vorige vrijdag nam. Niet alleen zal het Vlaamse Geweest in de komende vijf jaar jaarlijks een exploitatiesubsidie van 1,2 miljoen euro toekennen, die vooral zal worden gebruikt voor security en safety in de luchthaven, het Vlaamse Gewest wordt ook voor 33 % aandeelhouder in de nieuwe NV. Wij trekken die met 57 %, de intercommunale Leiedal zal voor 10 % participeren.” Het maatschappelijk kapitaal van de nieuwe NV zal 500.000 euro bedragen, vertegenwoordigd door 100.000 aandelen op naam. Eens de nieuwe NV volledig operationeel, zal de bestaande intercommunale worden ontbonden.

Overgangsperiode

De komende vijf jaar worden beschouwd al een overgangsperiode, die nodig is om alle investeringen te realiseren die nodig zijn voor het behoud van de ICAO-certificatie en het verankeren van de luchthaven in het internationale logistiek netwerk West-Poort. Eens dit alles okee, is het de bedoeling te komen tot een privatisering van de exploitatie, net zoals dat het geval is voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. En dan zou het Vlaamse Gewest ook hoofdaandeelhouder kunnen worden met 51 %, waardoor de provincie haar aandeel zou terugschroeven tot 43 % en Leiedal het hare tot 6 %..

Na kritische tussenkomsten van de Wevelgemnaars Maarten Tavernier (Groen) en Reinhilde Castelein (Vlaams Belang), o.m. over gemiste kansen in het zoeken van gegadigde privé-partners, werd er gestemd : Groen stemde tegen, maar Vlaams Belang voor. (JRE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.