Parkeerverbod in de Leegtestraat uitgebreid

© GST
© GST
Redactie KW

In kader van het project Veilige Schoolomgevingen werd in overleg met de school De Kiem in Ruddervoorde het parkeerverbod in de Leegtestraat uitgebreid van 8 tot 16.30 uur.

Met het project Veilige Schoolomgevingen, dat de gemeente Oostkamp in 2019 en 2020 samen met alle scholen heeft uitgewerkt, werden aan elke school maatregelen genomen om er de verkeersveiligheid te verhogen. Zo werd in overleg met VBS De Kiem parkeerverbod ingevoerd in de Leegtestraat ter hoogte van de school op weekdagen tussen 8 en 9 uur. Dit parkeerverbod zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Na evaluatie van deze maatregel is gebleken dat ook over de middag en vooral ’s avonds als de school gedaan is er zich problemen voordoen.

De veelvuldige manoeuvreer- en parkeerbewegingen in de Leegtestraat komen de verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving niet ten goede. Om hieraan tegemoet te komen, werd beslist om het parkeerverbod uit te breiden van maandag tot vrijdag van 8 tot 16.30 uur. Daarnaast is tijdens de evaluatie gebleken dat het in- en uitrijden van de Torhoutsestraat ook veiliger zou moeten kunnen. Een volle witte aslijn ter hoogte van de aansluiting met de Torhoutsestraat zal hieraan een oplossing bieden omdat dan niet meer van het rijvak afgeweken kan worden. Deze lijn beklemtoont bovendien het parkeerverbod.

Charter werfverkeer en transportsector

Deze week is nog maar eens gebleken dat de sensibilisering naar het werfverkeer en de transportsector nog beter kan. Een transporteur kwam ‘s morgens iets voor 8.30 uur leveren in de basisschool hoewel Oostkamp een vrijwillig charter heeft afgesloten om vrachtwagens te weren tijdens de aanvangsuren van de school.

“Ik was niet op de hoogte van dit charter maar zal er wel in de toekomst rekening mee houden. We zullen bij onze bestellingen doorgeven dat vrachtwagens niet meer mogen leveren tussen 8 en 9 uur”, zegt Machteld Van Asbroeck, directeur van VBS De Kiem. Schepen Delphine Roels die getuige was, wist nog te vertllen dat dit charter niet afdwingbaar is maar afgesloten werd op vrijwillige basis. “Enkele weken geleden heb ik zelf nog een aannemer aangesproken die een container liet leveren tijdens de beginuren van de school. Vanuit de gemeente hebben we het charter dan ook bezorgd aan de aannemer om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden.” (GST)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten