Lo-Reninge ondertekent SAVE-Charter vanvzw Ouders van Verongelukte Kinderen

De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van schepen van Mobiliteit Wout Cornette, mobiliteitsambtenaar Magali Decramer, algemeen directeur Lynn Claerhoudt, korpschef Peter Billiouw (PZ Spoorkin), commissaris Toon Fonteyne (PZ Spoorkin), Koen Van Wonterghem (gedelegeerd bestuurder vzw Ouders van Verongelukte Kinderen) en burgemeester Lode Morlion. © KVCL
Koen Van Colen
Koen Van Colen Medewerker KW

Het stadsbestuur van Lo-Reninge heeft het SAVE-Charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekend. De vereniging wil Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de te grote verkeersonveiligheid in ons land.

Lo-Reninge is de 135ste Vlaamse gemeente die het SAVE-charter voor steden en gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekende. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. Het SAVE-Charter staat voor Samen Actief voor VEilig verkeer. Het OVK wil de gemeenten en steden betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid en hen blijvend aansporen om een veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, zeker op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen. Het SAVE-Charter bestaat uit zeven doelstellingen waaronder de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren, het voeren van een actief sensibilisatie- en educatiebeleid en de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

Binnen de politiezone Spoorkin is Lo-Reninge de eerste gemeente die het charter heeft ondertekend. Ook onder meer Poperinge, Ieper en Kortemark zetten de voorbije jaren al hun handtekening onder het SAVE-Charter.

“Lo-Reninge wil werk maken van een grotere verkeersveiligheid voor de jeugd, in het bijzonder in de schoolomgeving”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “Ook de aandacht voor voetgangers en fietsers kunnen we niet genoeg onderstrepen. Door het charter te ondertekenen, geven we een duidelijk signaal dat verkeersveiligheid een blijvend aandachtspunt is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.