In dorpskernen Veurne en Lo-Reninge 30 per uur, in Alveringem blijft het 50: één politiezone, twee snelheden

De burgemeesters van politiezone Spoorkin op de historische markt in Lo. Lode Morlion (rechts) en Peter Roose (midden) installeerden de zone 30 in al hun dorpskernen, de kernen in groot-Alveringem blijven zone 50. (foto AB) © Anne Bovyn
Redactie KW

Sinds dit jaar zijn alle dorpskernen van Veurne en Lo-Reninge 30-kilometerzones. Dat hebben beide stadsbesturen beslist. Burgemeester Roose wil op zijn grondgebied vooral de verkeersveiligheid verbeteren, burgemeester Morlion de leefbaarheid. Ook Alveringem valt onder politiezone Spoorkin, maar doet niet mee: “Wij willen geen frustratie toevoegen.”

De maximumsnelheid van 30 kilometer per uur die sinds 1 januari in alle kernen van Veurne en Lo-Reninge geldt, is onderwerp van gesprek. En de meningen zijn verdeeld. Unaniem positief zijn enkel ouderen. Bij jonge en actieve inwoners met een druk leven varieert het antwoord van zeer negatief tot gematigd positief. Enkelingen vloeken dan weer richting het stads- of gemeentebestuur. De meeste mensen zeggen dat 30 kilometer per uur zeer traag is en een grote aanpassing vergt, maar dat er niets anders op zit omdat ze geen boetes willen. Feit is dat in het centrum van Lo het verkeer nu al duidelijk trager door de straten rijdt.

Al zijn er zeker nog onwetende of onwillige chauffeurs. In de eerste week van 2023 werden op Veurns grondgebied twee van de vijf trajectcontroles uitgetest en dat leverde… 600 overtredingen op. “We hebben proefgedraaid met twee locaties die gekeurd zijn, maar waarvan de software nog op elkaar afgestemd moest worden. Er zijn de eerste week geen GAS-boetes uitgeschreven, maar ondertussen gebeurt dat uiteraard wel”, reageert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

Veilig én leefbaar

“Het schepencollege is niet over één nacht ijs gegaan”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) van Lo. “Maar besturen is keuzes maken en het college heeft – gesteund door heel de gemeenteraad – voor zone 30 gekozen. We doen dit omdat we overtuigd zijn van de goede beslissing en niet om mensen te pesten of geld te innen, zoals sommigen denken. Hoe minder boetes, hoe liever ik het heb! Vind jij het normaal dat auto’s en zwaar verkeer met 58 kilometer per uur door kwetsbare dorpen rijden? Ik niet. We zitten met scholen, fietsers, horeca, voetgangers, brommers, de Caesarspoort…”

“Verkeersveiligheid is belangrijk, maar leefbaarheid ook. 30 kilometer per uur betekent meer rust in onze straten. Ik geef toe: het is een aanpassing, en 30 is op je tellen passen. Maar ik weet zeker dat het binnen afzienbare tijd een gewoonte is. Er is uiteraard handhaving. Anders halen mensen hun schouders op en doen ze voort zoals ze bezig waren. Dat gebeurt op twee manieren: met anonieme flitswagens of trajectcontrole. Wie tot 20 kilometer te snel rijdt, zal van het stadsbestuur een GAS-boete ontvangen. Hogere overtredingen gaan nog altijd via het parket.”

Wij zien enkel minpunten

Gerard Liefooghe burgemeester Alveringem

Burgemeester Peter Roose van Veurne is dus ook pro zone 30. “De stad heeft jarenlang in haar dorpen allerlei experimenten opgezet om via ingrepen in het straatmeubilair de geldende snelheid te laten respecteren, maar het succes was beperkt. Initieel was er protest over de trajectcontroles, maar nu ze er zijn, hoor ik van diezelfde inwoners dat er flink trager gereden wordt. De opbrengsten van de GAS-pv’s zijn deels voor de firma die de hard- en software levert en deels voor de stad. Het zijn centen die ongetwijfeld ten goede zullen komen aan de verkeersveiligheid op ons grondgebied.”

Wrang gevoel

In Alveringem, de derde gemeente die deel uitmaakt van politiezone Spoorkin, blijft 50 kilometer per uur de norm in de dorpskernen.

“Het onderwerp werd uitvoerig overlegd in het college”, reageert burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen). “Wij zien geen meerwaarde, alleen maar minpunten. Ongevallen gebeuren door mensen die ver boven de 50 kilometer per uur zitten, niet door chauffeurs die tussen de 30 en de 50 rijden. Ander argument om het niet te doen, is dat ook de eigen inwoners die goede burgers zijn en belastingen betalen maar 40 kilometer per uur rijden, beboet zullen worden. Dat geeft een wrang gevoel. Een lokale overheid moet burgers vooruit helpen en al zeker geen frustratie toevoegen. Of de kans bestaat dat Alveringem in de toekomst alsnog meedoet? Neen. Alleszins niet vrijwillig en niet onder dit bestuur.” (AB)

Nick Vandermeersch uit Beauvoorde: “Ik ben niet 100 procent negatief, maar zeker ook niet 100 procent positief”, zegt Nick Vandermeersch (30), die met Stefanie Wullepit en hun kindjes in de Kwadestraat woont. “Aan scholen moet bij start en einde 30 strikt worden nageleefd. In de rest van een dorpskern vind ik 50 ideaal. Ik zal eerlijk zijn: ik vind 30 onhaalbaar. Ik doe mijn best, maar zit altijd aan 38. Ik vind het zelfs onveilig: ik kijk zodanig op mijn kilometerteller, dat ik niet meer zie wat er rond mij gebeurt. De wegversmallingen aan de inkom van het dorp zijn nauwelijks vertragend. Ik zie meer nut in een plateau, zoals in Bulskamp. Iedereen zegt “die vuile bulte”, maar iedereen vertraagt wel. Moet het dan toch 30 zijn, dan vraag ik aan de gemeente om sterke signalisatie die dag en nacht zichtbaar is.” (AB)

Familie Slembrouck uit Lo: Christophe Slembrouck (55) en Laurence De Backer (58) wonen in de Hogebrugstraat in centrum Lo. “We zijn niet tegen zone 30, maar vinden 50 meer haalbaar, wel in combinatie met een flitspaal aan de inkom van het dorp die snelheidsduivels sanctioneert. Want de helft van de wagens respecteerde 50 niet. 30 per uur is super traag. We doen ons best, maar het is o zo moeilijk om onder die 30 te blijven. Een schoolomgeving vereist uiteraard wel 30. Nu, we zullen het moeten aanvaarden. De banners zijn een goede reminder, net als het klassieke bord met cijfer 30. Pijnpunt is wel dat beide in het donker niet zichtbaar zijn. Aan drukke invalshoeken een oplichtend bord dat uw snelheid aangeeft, ware nuttiger. Zo’n bord spreekt elke chauffeur individueel aan.” (AB)

Sabine Pauwelyn uit Alveringem: “Ik hoorde het nieuws van mijn dochter”, zegt Sabine Pauwelyn (54). “Omdat ik als thuisverpleegkundige dagelijks op de baan ben in groot-Alveringem en Lo-Reninge, was dat wel goed om weten. Mijn mening? Bij aanvang en einde van de school moet er 30 gereden worden. Maar altijd en overal 30 is wel heel traag. 70 in plaats van 90 rijden, geeft rust. Langdurig 30 moeten rijden, ‘s avonds bijvoorbeeld als er nauwelijks nog iemand op de baan is, zorgt voor frustratie. Het is je cruisecontrol aanzetten en wachten tot je uit de zone bent. Wat centrum Alveringem betreft, vind ik het sowieso verstandig om van aan Spelenderwijs tot aan Maya 30 te rijden. Het is er smal, druk en verkeersonveilig. Van Fortem tot Spelenderwijs 30 moeten rijden zou dan weer tergend traag zijn.” (AB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.