Handelaars klagen gebrek aan parkeerplaatsen aan in Zwevegem

Op bepaalde plaatsen werden tijdens de feestdagen tijdelijke ‘Shop en Go’ parkeerstroken voorzien. (foto GJZ)
Redactie KW

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2021 klaagde Bart Colson het gebrek aan parkeerplaatsen aan. Volgens hem vinden de mensen de langparkeerplaatsen niet en is er geen plaats meer aan de winkels zelf.

Voor Bart Colson (CD&V) was de laatste gemeenteraad van 2021 ook de laatste van zijn politieke carrière. In november kondigde hij, eerder onverwacht, zijn ontslag aan. “Het actief meedraaien in de lokale politiek in combinatie met het uitbaten van mijn zaak ‘KoffieSHOT’ vraagt zoveel energie dat er geen tijd overblijft voor mijn gezin en familie.” Niet alleen het tijdsgebrek, maar ook de manier van politiek voeren lag aan de basis van zijn beslissing.

“Wie mij kent, weet dat ik graag onder de mensen ben, met hen een spontane babbel heb en op een warme en respectvolle manier mee naar oplossingen zoek. Maar soms is de politiek harder en onpersoonlijker, met kwetsende commentaren, ook op sociale media. Daar heb ik het moeilijk mee.”

Op de laatste gemeenteraad van het jaar nam Bart dan officieel afscheid met een dankwoordje gericht naar de overige raadsleden. Op zijn klassiek rustige manier bracht hij nog het ongenoegen van de handelaars rond het parkeren in de Otegemstraat ter sprake. “De jongste tijd krijg van collega handelaars vaak de opmerking dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor mensen die snel een boodschap willen doen. Ook de parkings voor langparkeren zijn blijkbaar moeilijk te vinden.”, klonk het. Hij vroeg dan ook naar een oplossing.

Vroeger werd het parkeren in de het centrum van Zwevegem geregeld door het systeem van de ‘Blauwe Zone’. Dit systeem is nu al ruim een jaar stopgezet. “De ‘Blauwe Zone’ werd gestopt na het aflopen van het contract met de firma die de controles op het parkeren uitvoerde. We waren dan inderdaad van plan om parkeerzones te voorzien voor kortparkeren en signalisatie naar de parkings voor langparkeren te voorzien”, gaf mobiliteitsschepen Marc Desloovere (Samen!) als antwoord.

Geen tellingen

Ook hier kwam corona blijkbaar de plannen verstoren. “We hebben de tellingen, nodig om de plannen op te maken, niet uitgevoerd omdat deze in volle coronatijd zouden gebeuren en een totaal vertekend beeld zouden geven van de parkeerproblematiek.”

Tijdens de feestdagen werden enkele stroken in de Otegemstraat omgevormd tot tijdelijke ‘Shop & Go’ plaatsen bij wijze van proef. “We zullen de bevindingen van deze proefopstelling koppelen aan de resultaten van het parkeer en circulatieplan en zien wat daaruit komt. Misschien komt de ‘Blauwe Zone’ wel terug?”

Schepen Desloovere beloofde tegen maart of april maatregelen uit te werken die het kortparkeren zouden mogelijk maken. “We zullen ons daarbij niet beperken tot het centrum van Zwevegem alleen, maar ook in sommige deelgemeenten is er vraag naar dergelijke parkeerplaatsen.”

Geven we nog even mee dat Bart Colson zal opgevolgd worden door Stijn Vandenhende, die normaal in de volgende gemeenteraad de eed zal afleggen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.