Doorbraak in dossier fietspad Vladslostraat

© (Foto GF)
© (Foto GF)
Redactie KW

Na meer dan tien jaar is er eindelijk een doorbraak in het complexe en delicate fietsdossier voor de Vladslostraat. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe slaagde erin om natuur- en mobiliteitsdoelen op elkaar af te stemmen. Als alles nu vlot verloopt, kan het fietspad nog deze legislatuur gerealiseerd worden.

De Vladslostraat verbindt Esen met Vladslo. De rijbaan is in slechte staat en bijzonder onveilig voor fietsers. De startnota voor een nieuw fietspad werd al in 2011 voorgesteld. Het dossier botste op twee grote obstakels: de ligging in overstromingsgebied en de directe nabijheid van het vogelrichtlijngebied.

“Het fietspad lager situeren dan de rijbaan was geen optie, want dan overstroomt het een paar keer per jaar”, aldus Vooruit-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Een fietspad-passerelle was op papier een mooi alternatief maar zo’n paalsysteem bleek moeilijk te realiseren. We zitten daar met onstabiele veengrond. De kosten voor de aanleg liepen veel te hoog op. De derde optie was een fietspad op gelijke hoogte met de rijbaan. Maar dat betekent dat je grond moet ophogen en daardoor verlies je een zone die belangrijk is voor de waterbuffering. Dat lag bijzonder moeilijk.”

De doorbraak kwam er na overleg met de waterbeheerders en Agentschap Natuur en Bos: “Ik heb het voordeel dat ik bevoegd ben voor mobiliteit én natuur. Zo kon ik alle partijen opnieuw rond de tafel krijgen om een oplossing uit te werken. Iedereen is nu akkoord met een ophoging, mits de overstromingszone die verdwijnt elders gecompenseerd wordt. Dat kan door waterlopen te verbreden en nabijgelegen gronden af te graven. Zo behoud je de totale oppervlakte van het waterbuffergebied.”

Dankzij dit compromis kunnen de plannen voor het fietspad nu eindelijk geconcretiseerd worden. “We hebben zopas een nieuwe projectnota goedgekeurd. Het plan voorziet een dubbelrichtingsfietspad van 2.5 meter dat start net buiten de bebouwde kom van Esen. Tussen fietspad en rijbaan zit een berm van 2 meter. Aan de andere zijde van het pad mondt het talud uit in een gracht met rietkraag. Tussen de Handzamevaart en de Broekstraat wordt het fietspad aangelegd op de bestaande gracht, met daarnaast dan een nieuwe gracht, ook weer voorzien van een rietkraag.”

Ter hoogte van de Broekstraat komt er een fietsoversteek en wordt het fietspad ontdubbeld: “We voorzien twee enkelrichtingsfietspaden van 1.75 meter tot aan bebouwde kom van Vladslo. Het fietstraject kruist in totaal drie waterlopen, dus zijn er drie bruggen nodig. Een studiebureau werkte de opties uit voor zo een fietsbrug: staal, hout, beton of kunststof. De keuze is gevallen op een uitvoering in kunststof.”

De kosten voor de aanleg van het 1.6 kilometer lange fietspad, inclusief drie bruggen, worden geraamd op 1.5 miljoen euro. De Provincie kan hiervoor een beroep doen op tussenkomst van het Fietsfonds. De kosten voor grondverwerving en -compensatie worden geraamd op 350 000 euro. Die zijn ten laste van de Stad Diksmuide.

“Voor het woon-werkverkeer en de schoolgaande jeugd die met de fiets van Vladslo naar het centrum van Diksmuide willen gaan, is er nu eindelijk een veilige fietsverbinding in zicht. Als het van mij afhangt, komt het fietspad er nog deze legislatuur. De timing is krap maar haalbaar. We starten nu zo snel mogelijk met de procedures voor vergunning, bestekken en aanbesteding.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten