Eerste resultaten zones 30 zijn bevredigend: “Duidelijk minder ongevallen op grondgebied Menen”

Schepen Patrick Roose. © JD
Redactie KW

Zone 30 in zowel het centrum van Menen als van Lauwe. Op 1 mei 2022 was het zover. Met één groot doel: het aantal verkeersongevallen fors verminderen waarbij het einddoel is om net als in heel Vlaanderen geen verkeersdoden meer te tellen in 2050. “Het lijkt een onmogelijk streven, maar de cijfers voor 2022 spreken boekdelen”, aldus schepen Patrick Roose (Vooruit), die al drie extra zones 30 voorbereidt.

Op 1 mei 2022 was het zover. Een van de doelstellingen, die hoog op het lijstje van mobiliteitsschepen Patrick Roose (Vooruit) stonden, ging toen in. Een drastische. Grote zones 30 in heel groot-Menen en dat met één groot doel: het aantal verkeersongevallen er doen afnemen.

We zijn intussen ruim acht maanden ver en de cijfers van het aantal verkeersongevallen over het volledig grondgebied voor 2022 ogen positief. In 2019 waren er nog 114 ongevallen met gewonden, waarvan 48 in het eerste halfjaar. Dat jaar is de referentie, aangezien de coronapandemie zeker in 2020 (63 ongevallen, 29 in de eerste zes maanden), maar ook in 2021 (106, 44 in het eerste semester) voor iets minder verkeer en dus ongevallen zorgde.

Sterke daling

Voor 2022 zien we een sterke daling. In het totaal waren er namelijk ‘maar’ 85 letselongevallen. “Daarvan waren er maar liefst 54 in het eerste semester. Normaal telt het tweede semester meer ongevallen, nu is dat helemaal niet het geval. Sinds de invoering van de zones 30 is er dus duidelijk een sterke daling ingezet en dat maakt zich – tegen de stijgende nationale trends in – zichtbaar in de cijfers voor het hele grondgebied van Menen”, aldus Patrick Roose.

Ook de snelheidsverlaging in de Dronckaertstraat zou volgens de cijfers zijn effect niet gemist hebben. Er blijven nog altijd ongevallen, maar dan is het zaak om op bepaalde knelpunten nog maatregelen te nemen. “Zij het infrastructureel, via handhaving maar ook met blijvende sensibilisatie en gedragswijziging bij de weggebruiker. Allemaal om dat streefcijfer van nul ongevallen in 2050 te kunnen behalen”, vertelt Roose. “Ik krijg veel reactie op dat getal maar ieder verkeersongeval blijft voor mij er één te veel, want telkens veroorzaakt het heel wat leed. Toch spreken de cijfers voor 2022 boekdelen.”

Voor velen was en is de snelheidsbeperking een doorn in het oog. In Lauwe haalden onbekenden zelfs even een verkeersbord weg. Daarnaast zetten vijf handelaars een petitie op waarin een aanpassing werd gevraagd. “Dat maakte me nooit bang, integendeel. Het zorgde voor nog meer aandacht voor de verandering en op de kaart van ongevallen zie je duidelijk de sterkere daling van ongevallen in Lauwe-centrum. Bovendien werden er ook goeie en correcte opmerkingen in geformuleerd. Die nemen we mee in onze evaluatie.”

Drie nieuwe zones

Die volgt nadat cijfers van een jaar bekend zijn. Met verkeersdeskundigen zal dan bekeken worden of er veranderingen nodig zijn. Het is dus niet zo dat Roose en zijn collega’s nu al de champagne kraken. Die goeie cijfers moeten nu ook in 2023 bevestigd worden. “De cijfers die we verwachtten worden nu al overtroffen – bedoeling was om in 2025 naar minder dan 85 ongevallen met letsels te gaan. Daar zitten we nu al.”

Het stadsbestuur blijft ervan overtuigd dat het de weg naar meer veiligheid is. Daarom bereidt de schepen nu al drie nieuwe zones voor. In Menen kan de omgeving Gen. Lemanstraat, Wervikstraat en Hogeweg de huidige zone vergroten. Daarnaast bekijken we de omgeving Basse Censestraat. En ook in de kleinste deelgemeente Rekkem wil men een zone 30 implementeren. “In alle straten binnen de hoek Moeskroenstraat en Lauwestraat zou de snelheid verlaagd worden”, licht schepen Roose toe. “Zo willen we voorkomen dat sluipverkeer via de binnenwegen van de Moeskroenstraat naar de Lauwestraat rijdt.” (JD)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.