Ecoveloduct over E40 in Brugge zorgt voor veilige verbinding naar Beisbroek en Tillegem met Vloethemveld

Brugs Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. © DC
Redactie KW

Binnen het VAPEO-project van de Vlaamse Overheid werd besloten een ecoveloduct over de E40 in Brugge te realiseren. “Dit zorgt voor een vlotte en veilige verbinding voor dieren, wandelaars, fietsers en ruiters tussen Vloethemveld, Beisbroek en Tillegem”, aldus Brugs Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Het ecoveloduct zal de Doornstraat als fietsverbinding versterken.”

Het Vlaams Actieplan Ecologische Ontsnippering van de Vlaamse Overheid geeft tussen 2019 en 2024 uitvoering aan vijftien prioritaire knelpunten binnen Vlaanderen. In het Noorden van West-Vlaanderen werd het verbinden van de natuurzone tussen Vloethemveld, Beisbroek en Tillegem voorgesteld. “Dit zal gerealiseerd worden door middel van een ecoveloduct over de E40”, vertelt Van Volcem.

Ecoveloduct over E40 als veilige verbinding voor voetgangers, fietsers, ruiters en dieren

De brug in de Doornstraat is in beheer van AWV en verkeert in goede staat. “De bestaande brug zal omgevormd worden tot een ecoveloduct, wat betekent dat er een groenzone voor dieren in combinatie met een pad voor wandelaars en fietsers zal komen”, legt Van Volcem uit.

Auto- en tractorverkeer zal niet meer mogelijk zijn. Dit zal impact hebben op de mobiliteit, maar voor Stad Brugge zijn geen grote mobiliteitsingrepen verwacht. De gemeente Jabbeke overlegt hierover afzonderlijk met AWV. “Het autoluw houden van de Doornstraat is positief, aangezien de straat een bovenlokale fietsroute bevat. Door dit ecoveloduct zal de Doornstraat als veilige fietsverbinding versterkt worden”, vertelt de schepen.

Natuurinrichtingsproject Stad Brugge

Ten noorden van de E40 komt 26 hectare aan grond van Stad Brugge vrij uit pacht. Hiervoor wordt een natuurinrichtingsproject voorbereid. “We planten hier nieuwe bomen aan en voorzien een boomgaard, heideontwikkeling en een bufferzone. We zullen de plannen voor dit gebied aanpassen met een aansluiting op het ecoveloduct, alsook ervoor zorgen dat het ruiterpad dat we voorzien op het ecoveloduct kan aansluiten”, aldus Mercedes Van Volcem.

Een natuurcorridor op de twee aansluitingen onderaan de brug zal ook aangelegd worden.

Kostprijs

De geschatte kost van het ecoveloduct wordt geraamd op 1 miljoen euro. De financiering van dit project komt volledig vanuit Vlaanderen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.