De geschiedenis van de ringweg rond Diksmuide: Deel V

doortocht Pervijze MG Foto centrum Centrum Pervijze / doorrijdende vrachtwagen en geparkeerde auto’s©marnix goemaere diksmuide
doortocht Pervijze MG Foto centrum Centrum Pervijze / doorrijdende vrachtwagen en geparkeerde auto’s©marnix goemaere diksmuide
Redactie KW

En plots zou de ringweg een omleidingsweg worden… In 2003 gaf de provincie West-Vlaanderen ter voorbereiding van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diksmuide het Brugse studiebureau Lobelle de opdracht om een tracéstudie voor een zuidwestelijke omleiding voor Diksmuide op te stellen. Planoloog Paul Claus, gepensioneerd ambtenaar van het Vlaams Gewest, licht toe.

Een stuurgroep van ambtenaren moest de studie begeleiden. Toen al bleek dat de visies van meerdere diensten haaks op elkaar stonden, en dat zulks mogelijk het begin zou zijn van problemen bij de afwerking van de studie en voor problemen kon zorgen bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Wat waren de uitgangspunten van deze studie?

Paul Claus: Wellicht kreeg het studiebureau directieven van de provinciale planologische dienst. Door het studiebureau werd als hoofddoel gesteld: het vrachtverkeer op een gemakkelijke manier naar de bestaande bedrijventerreinen (Heernissse I en II en Kaaskerke I en II) leiden. De zuidwestelijke omleidingsweg en de lokale omleiding langs de Eikhofstraat werden daarbij slechts gezien als een nevenfunctie! De aanleg van een mogelijke noordwestelijke ringweg werd niet opgenomen in het eerste Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en werd om die reden dan maar doorgeschoven naar een volgende planperiode. Het omleiden van de toeristische verkeerstroom werd niet opgenomen als afwegingscriterium.”

“Uit verslagen uit 2003 van de begeleidingswerkgroep blijkt dat er geen verkeersstromen op provinciaal niveau door Diksmuide zouden lopen. Hierdoor zou er ook voor het centrum van Pervijze geen problemen meer bestaan! De studie wilde enkel tegemoetkomen aan verkeersstromen op semilokaal niveau. Van een compleet nieuwe wending gesproken. De stad Diksmuide zat erbij en keek ernaar… Het zou een kwartring worden of niets, én met meer bescheiden opties…”

Hoe moest het vrachtverkeer en ander verkeer naar Diksmuide voortaan rijden vanaf de A18?

“Van een ‘echte’ ringweg was er nu geen sprake meer, maar slechts van een omleidingsweg. Van in het begin was er een discussie over de functie van de N369 (noord-zuidverkeer) en de N35 (oost-westverkeer). Welke weg zou de belangrijkste worden en een ‘primaire weg’ worden of blijven? De visies van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS) stonden lijnrecht tegenover elkaar .”

“Centraal punt in de discussie was welke afrit het verkeer zou moeten nemen richting Diksmuide vanaf de kustautosnelweg E40/A18: de afrit 4 Middelkerke, de afrit 3 Nieuwpoort of misschien zelfs de afrit 2 Oostduinkerke. Wat de Diksmuidse ringweg betreft, werd vanuit natuurmiddens gesteld dat voor bepaalde tracés er een compensatiedossier nodig zou zijn voor het verstoren van het afgebakende Ramsar- en Vogelrichtlijngebied, dat voor een deel in het industriegebied Heernisse gelegen is.”

“Na het vastleggen van de afbakening van het Kleinstedelijk gebied en de definitieve keuze van het tracé diende nog een PRUP of een Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan te worden opgesteld. Dit plan ‘Zuidwestelijke omleiding Diksmuide’ genoemd werd op 24 oktober 2008 goedgekeurd door de minister van Ruimtelijke Ordening.”

“Hiermee was de discussie over het tracékeuze beslecht, maar nog niet de wijze van uitvoering… Alle opeenvolgende Vlaamse ministers van Openbare Werken en/of Mobiliteit van na de eeuwwisseling vonden de snelle realisatie van de zuidwestelijke ringweg van Diksmuide belangrijk : van Steve Stevaert (sp.a) en Gilbert Bossuyt (sp.a), over Kris Peeters (CD&V) en Hilde Crevits (CD&V), tot Ben Weyts (N-VA) en sinds 2019 Lydia Peeters (Open Vld). Met telkens een andere collega bevoegd voor Ruimtelijke Ordening of Natuur, meestal van een andere partij: Steve Stevaert, Dirk Van Mechelen (Open Vld), Philippe Muyters (N-VA), Joke Schauvlieghe/Koen Vandenheuvel (CD&V) en sinds 2019 Zuhal Demir (N-VA).”

In 2008 was ook in de Boterstad de bestuursploeg weer van samenstelling veranderd. Uiteindelijk ondergingen de bestuurscoalities enkele keren wijzigingen in de periode van de planning van de ringweg, maar kregen alle grootste partijen van de stad met het dossier van de ringweg te maken, vanuit de meerderheid of vanuit de oppositie.”

Intussen tikten de jaren weg…

“Inderdaad. Steeds nieuwe hindernissen dienden genomen te worden. In 2009 was er opnieuw eventjes sprake van een noordwestelijk ringweg (kwartring), die het zuidwestelijk deel in Kaaskerke zou verbinden met de Oostendestraat. Toen bleek bij de nieuwe meerderheid alle interesse weg voor de uitvoering van de vroegere optie (fase 2 PRO / Hela en sp.a). De verkeersontsluiting van Diksmuide voor het zwaar vervoer van of/naar de A18 zou nu niet langer gebeuren via de op- en afrit 4 Middelkerke, maar wel via die van Nieuwpoort… Het enig ‘obstakel’ zou Pervijze zijn, maar hiervoor bestond reeds het ‘historisch’ traject van een halve omleidingsweg rond de dorpskern . En de gewestweg naar Pervijze, de N35, kon bovendien aangepast worden.” (SK)

Volgende week deel 6 (Slot).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.