Betere luchtkwaliteit in de autoluwe Steenstraat in Brugge

Stefan Vankerkhoven

Vanaf oktober wordt een belangrijk deel van de Brugse binnenstad fietszone. Bovendien wordt de regeling van de autoluwe winkelstraten uitgebreid. Het levert niet alleen aangenamer shoppen op, ook de luchtkwaliteit is verbeterd in de sedert deze zomer autoluwe Steenstraat in Brugge.

Tussen 15 juli en 31 augustus organiseerde Stad Brugge een proefproject waarbij de Steenstraat elke dag autovrij werd gemaakt van 13 tot 18 uur. Na een positieve evaluatie werd dit proefproject voor onbepaalde duur verlengd. Bovendien wordt een belangrijk deel van de binnenstad fietszone in de loop van oktober.

Metingen

Burgemeester Dirk De fauw stelt: “Tijdens het proefproject voerden we verschillende metingen uit, zowel met een anoniem telapparaat als via fysieke observaties. We ontvingen weinig tot geen klachten over de maatregel, noch bij het centrummanagement, noch bij de handelsgebuurtekring. Bovendien toonden metingen aan dat de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterde: de concentratie fijn stof in de Steenstraat daalde met 22 procent.”

Naar aanleiding van deze positieve tussentijdse evaluatie besliste het Brugs stadsbestuur om het proefproject voor onbepaalde duur te verlengen. Deze verlenging wordt tussentijds geëvalueerd en opgevolgd.

Dit betekent dat de Steenstraat elke dag autovrij is van 13 tot 18 uur. De enige weggebruikers die in deze tijdspanne toegelaten zijn in de Steenstraat zijn voetgangers, fietsers, werfverkeer mits vergunning, marktkramers met abonnement voor de woensdagmarkt, stadsdiensten in functie van het ledigen van de vuilnisbakken, hulpdiensten, koetsen, Brink’s geldtransport (tot 14 uur).

Omleiding De Lijn

Tijdens het proefproject volgden de bussen van De Lijn tot nu toe een omleidingstraject via Heilige Geeststraat, Gruuthusestraat, Dijver, Rozenhoedkaai, Predikherenstraat, Langestraat, Hoogstraat, Mallebergplaats, Philipstockstraat en Vlamingstraat. Deze omleiding blijft behouden.

Naast de verlenging van dit project wordt de regeling rond de autoluwe winkelstraten uitgebreid. Dit houdt in dat de Zuidzandstraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat het hele jaar door elke zaterdag en elke zondag autoluw worden van 13 tot 180 uur.

Fietszone binnenstad

Daarnaast gaat in oktober in Brugge nog een andere, nieuwe maatregel in waardoor een groot deel van de binnenstad fietszone wordt. Alle straten binnen deze zone worden dan fietsstraat. In een fietsstraat is de maximale toegelaten snelheid 30 km per uur en mogen voertuigen geen fietsers inhalen.

“De verkeersborden hiervoor worden in oktober geplaatst”, besluit burgemeester Dirk De fauw.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.