Automobilisten krijgen in Brugge ten onrechte een retributie wegens het gebruik van een foute parkeerschijf

Stefan Vankerkhoven

Diverse automobilisten kregen in Brugge de jongste weken een retributie aangesmeerd door parkeerwachters omdat ze in de blauwe zone een foute parkeerschijf op hun dashboard geplaatst hadden. Volgende week zal het schepencollege een nieuwe richtlijn uitvaardigen, om de parkeerwachters erop te wijzen dat ze hiervoor geen bonnetje meer mogen uitschrijven.

De parkeerschijf die de Brugse politie aan gemeenteraadslid Karin Robert uitreikte, is die wel reglementair? Ze is in vier talen in plaats van de drie officiële talen in ons land...
De parkeerschijf die de Brugse politie aan gemeenteraadslid Karin Robert uitreikte, is die wel reglementair? Ze is in vier talen in plaats van de drie officiële talen in ons land…

Brugs gemeenteraadslid Karin Robert (Groen) werd gecontacteerd door een autobestuurder die op 8 augustus een retributie moest betalen wegens het plaatsen van een niet correcte parkeerschijf aan zijn voorruit: “Nochtans legde de man zijn parkeerschijf, zichtbaar in zijn auto. De wagen stond geparkeerd aan de buitenzijde van de Komvest. Hier mag men vier uren gratis parkeren mits de parkeerschijf gebruikt wordt.”

Europees model

“De parkeerschijf was correct ingesteld conform de regelgeving op het aankomstuur 9.30 uur en lag zichtbaar op het dashboard ter hoogte van het stuur. Toch kreeg de man een retributie. Na verweer kreeg de man een brief met de volgende boodschap: de officiële parkeerschijf voor voertuigen met een Belgische nummerplaat naar Europees model heeft een blauwe houder waarop in de drie landstalen (Nederlands, Frans en Duits) de tekst “uur van aankomst” staat.”

“In de blauwe houder zit een schijf die is opgedeeld in twaalf uren en halve uren. Parkeerschijven die ingedeeld zijn in kwartieren of met alleen Nederlandse en Franse tekst, zijn niet geldig. Op uw parkeerschijf staat ‘uur van aankomst’ enkel in het Nederlands. De man betaalde uiteindelijk zijn retributie maar vindt dit toch een vorm van ‘geldklopperij’”, aldus Karin Robert, die als gemeenteraadslid een schriftelijke vraag indiende om dit aan te klagen, met de vraag naar de Stad Brugge om duidelijker te communiceren.

Publiciteit

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) worden er door private firma’s, zoals autoverzekeringsmakelaars, met commerciële bedoelingen, parkeerschijven aan hun klanten geschonken die al twaalf jaar lang niet meer geldig zijn: “Daarop staat dan vaak reclame voor die firma. Het koninklijk besluit omschrijft nochtans duidelijk hoe de geldige parkeerschijf er moet uitzien.”

“Al wie bij het stadsbestuur protest aangetekend heeft tegen de retributie, is zijn bonnetje kwijt gescholden. Niemand zou dat moeten betalen. Het schepencollege zal een richtlijn uitsturen naar de parkeerwachters van de private firma die toeziet op de naleving van het parkeren, dat ze geen retributie meer mogen uitschrijven voor ongeldige parkeerschijven.”

Niet bevoegd

“Dat is trouwens hun bevoegdheid niet, enkel de politie kan een proces-verbaal opmaken wegens inbreuken op het bestaande koninklijk besluit. De parkeerwachters mogen enkel toezien op het feit of automobilisten de vier uren parkeertijd in een blauwe zone respecteren en het betalend parkeren naleven. Met die nieuwe richtlijn hoop ik dat er geen ongeldige retributies meer uitgeschreven worden. Onze communicatiedienst zal ook nog communiceren over het gebruik van de juiste parkeerschijven”, aldus Dirk De fauw.

Karin Robert vraagt zich nu wel af of de parkeerschijf die zij in maart van de lokale politie kreeg bij een onthaalmoment voor nieuwe Bruggelingen wel geldig is: “Voldoet ze aan het Europees model? Want ze is niet in de drie landstalen, ze is ook in het Engels, dus in vier talen…”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier