Actiecomité nog altijd bezorgd over zwaar transport tussen kleiputten en fabriek

Zicht op de kleigroeves. Voorlopig is hier geen drukke activiteit.
Zicht op de kleigroeves. Voorlopig is hier geen drukke activiteit.
Redactie KW

Twee jaar geleden kreeg de Aalbeekse firma Wienerberger groen licht om te starten met de ontginning van klei in de groeves onder het Rollegemse oppervlak. Actiecomité Klijtberg kon toen, na een lange strijd, een deel van de slag thuishalen, maar bleef de zaak nauwlettend opvolgen. “Ondertussen zijn de proefboringen begonnen en houden we ons hart vast”, klinkt het bij comitélid Daniël Mylle (66).

Het is een dossier dat Rollegem al jaar en dag wakker houdt en zelfs voor twisten tussen verschillende straten heeft weten te zorgen. “Noch het centrum van Rollegem, noch het centrum van Aalbeke zijn voorzien om zwaar vrachtvervoer te ontvangen. Toch zullen alle vrachtwagens van Wienerberger die route moeten volgen om van de kleiputten naar de fabriek te rijden.”

Daniël was, als actief lid van het comité, van bij het begin betrokken bij de evolutie van het dossier. “Eigenlijk moesten ze al volop aan het werk zijn, maar de coronacrisis strooide roet in het eten. Het gaf ons wat ademruimte, maar de proefboringen zijn ondertussen al begonnen; dus echt tegenhouden gaan we het toch niet kunnen doen.”

De proefboringen zijn al eind 2019 begonnen. Daarna was er een lange pauze en werd er in het laatste kwartaal van 2020 nog een proefboring gedaan. Het komende jaar gaat men nog sporadisch boren, maar van grote werken is er in de directe toekomst nog geen sprake.

Honderd jaar verkeer

Voor de inwoners van de gemeente is het niet zozeer de industrie, maar wel het transport dat hen schrik aanjaagt. “In de putten zit heel wat waardevolle klei en dat moet allemaal ontgonnen worden”, verklaart Daniël. “Een snelle rekensom leert ons dat hier dus tienduizenden vrachtwagens gaan moeten passeren, goed voor meer dan honderd jaar vrachtverkeer. Het volstaat om nog maar tot aan de eerste rotonde te gaan, om al snel te zien dat dit ongetwijfeld voor ongevallen gaat zorgen.”

“Er is een vlotte dialoog met zowel Stad Kortrijk als met Wienerberger zelf, maar dat neemt niet weg dat de meest voor de hand liggende oplossingen werden geweigerd. Er werd voorgesteld om een verkorte weg te bouwen naar de autosnelweg, of om zelfs met een transportband te werken. Het werd afgeschoten.” De reden hiervoor is dat Vlaanderen geen afrittencomplexen te dicht bij elkaar wil en het op- en afrittencomplex van Aalbeke ligt al dichtbij. Daarenboven is de E403 een hoofdweg. En een hoofdweg mag geen toegang hebben tot een particulier terrein.

“Hier moeten straks dus tienduizenden vrachtwagens passeren”

Daniël Mylle, Actiecomité Klijtberg

“Steeds weer kregen we te horen dat het vrachtverkeer door de centrumstraten moest”, vervolgt Daniël van het actiecomité Klijtberg. “Uiteindelijk zorgde dat zelfs voor twisten onderling, want niemand wil zo’n vrachtverkeer voor zijn of haar deur zien passeren.”

“Wienerberger ging akkoord met enkele strenge voorwaarden”, zegt Daniël. “Zo mogen ze niet tijdens het begin en het einde van de schoolperiodes rijden, en ook in vakanties mag het niet. Toch kunnen we niet om het feit heen dat dit verkeer, in combinatie met de centrumstraten, geheid voor ongevallen zal zorgen. We blijven dit alles met arendsogen opvolgen en zullen niet aarzelen om in actie te schieten, mocht dat nodig zijn.”

“Geen problemen”

Ook bij Wienerberger zelf wordt de situatie nauwlettend opgevolgd. “Nadat de vergunning werd afgeleverd, werd ook, zoals gevraagd, een begeleidingscommissie samengesteld. Deze wordt voorgezeten door de Provincie, en verschillende studies zijn ondertussen afgerond.” Jan Vanmeirhaeghe, die als woordvoerder voor de firma fungeert, verduidelijkt meteen dat de problematiek van de route meerdere malen werd bekeken: “De meest recente studie schoof opnieuw de historische route van Rollegem naar Aalbeke naar voren. Men kon geen problemen identificeren waardoor vrachtvervoer onmogelijk zou worden. Het is ook het kortste en meest logische traject. We erkennen dat de rotonde aan de Aalbeeksestraat erg nauw is, maar dat is al langer dan vandaag zo. Toch kunnen andere vrachtwagens daar wel probleemloos voorbij. Het spreekt voor zich dat al onze chauffeurs wordt gevraagd om de nodige voorzichtigheid aan boord te leggen.”

(CL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.