Vanaf 10.30 uur stroomden de mensen het Parochiaal centrum binnen en in een korte tijdsspanne liep de zaal helemaal vol. Inwoners van alle deelgemeenten, jong en minder jong, iedereen wou aanwezig zijn om elkaar nieuwjaarswensen over te brengen. De grote opkomst zorgde er voor dat het drummen was om aan een drankje te geraken waar er een keuze was tussen wijn, jenever, een frisse pint, frisdranken en water alles mooi geserveerd door mensen van de jeugddienst in ecologische glazen.
...

Vanaf 10.30 uur stroomden de mensen het Parochiaal centrum binnen en in een korte tijdsspanne liep de zaal helemaal vol. Inwoners van alle deelgemeenten, jong en minder jong, iedereen wou aanwezig zijn om elkaar nieuwjaarswensen over te brengen. De grote opkomst zorgde er voor dat het drummen was om aan een drankje te geraken waar er een keuze was tussen wijn, jenever, een frisse pint, frisdranken en water alles mooi geserveerd door mensen van de jeugddienst in ecologische glazen."Het is een prachtig initiatief en je ziet dat de belangstelling altijd stijgt," mochten we verschillende keren horen. Anderen hadden de bedoeling lang te blijven. "We moeten profiteren voor een keer dat de gemeente trakteert." We zagen enkel blije gezichten, iedereen leek tevreden en de vele gelukwensen en dito kussen gingen in de zaal rond. Dit alles terwijl het trio van 'Sitting Duck' voor een streepje muziek zorgde." De talrijke opkomst toont aan dat de menselijke contacten het nog altijd halen op en veel beter zijn dan de sociale media," zei burgemeester Dirk Sioen die zijn wensen overbracht voor gezondheid en geluk. Hij blikte even terug en was hoopvol voor de toekomst. " Het voorbije jaar was het eerste jaar van #Team8980," aldus de burgemeester. "We hebben de krijtlijnen uitgezet die naar onze mening goed zijn voor iedereen. Vaak werden onze goede bedoelingen in twijfel getrokken of verkeerd voorgesteld en dat deed soms pijn maar we gaan door. We willen het beste voor alle burgers. Voor 2020 hebben we wel overwogen keuzes gemaakt en geluisterd naar jullie, onze inwoners. De maatregelen, die we voorstellen in ons meerjarenplan, zijn gebaseerd op de bevolkingsbevraging van enkele jaren terug. Niet iedereen zal met alles akkoord zijn en dat hoeft ook niet in een democratisch land waar we toch ondanks meningsverschillen respect kunnen opbrengen voor iemand anders gedacht. Ik wens voor alle inwoners, een Zonnebeke waar het goed is om leven, een veilige gemeente, een zorgzame gemeente en een gemeente waar we respectvol omgaan met elkaar." Na de toespraak van de burgemeester werd nog mening glas geheven op het nieuwe jaar en voor sommigen tot ver na de middag. Met de receptie in Passendale is men nu rond met een initiatief dat startte in Zandvoorde en eik jaar een andere gemeente aandeed. Volgend jaar kan men het lijstje opnieuw beginnen aflopen. Dan zal er wellicht niet op 2021 getoast worden in Zandvoorde omdat de nieuwe markt wellicht nog niet klaar zal zijn, maar wel in Geluveld ter gelegenheid van de start van het Léonie Keingiaertjaar.(NVZ)