"Zondag zal het precies 38 jaar geleden zijn dat Serge verdween", vertelt zijn broer Stefaan Berten. "Op 19 januari 1982 werd hij tijdens zijn missie als scheutist in Guatemala ontvoerd en nooit meer teruggevonden. Sindsdien organiseren we elk jaar een herdenking voor Serge. Vroeger hielden we jaarlijks een fakkeltocht, later was dat een Derde Werelddag en sinds zeven jaar herdenken...

"Zondag zal het precies 38 jaar geleden zijn dat Serge verdween", vertelt zijn broer Stefaan Berten. "Op 19 januari 1982 werd hij tijdens zijn missie als scheutist in Guatemala ontvoerd en nooit meer teruggevonden. Sindsdien organiseren we elk jaar een herdenking voor Serge. Vroeger hielden we jaarlijks een fakkeltocht, later was dat een Derde Werelddag en sinds zeven jaar herdenken we Serge met een wandeling."Dit jaar bleek het om praktische redenen niet mogelijk om te starten in basisschool Blijdhove. Daarom start de wandeling om 14 uur aan dagcentrum De Pelikaan in de Anneessensstraat 27. "We mogen er rekenen op een goede ontvangst door de mensen van het dagcentrum. Bovendien is het een ideaal gelegen startplaats, vlakbij het Serge Bertenpark en zijn gedenkzuil", weet Marc Codron.De wandeling is ongeveer vijf kilometer lang en volgt grotendeels het traject van het Serge Bertenpad, dat twee jaar geleden officieel ingehuldigd werd. "We blijven op verharde wegen, zodat iedereen kan meewandelen. In het park nemen we bij de gedenkzuil voor Serge ook even de tijd om samen met Rhune Berten terug te blikken op de dag dat haar oom ontvoerd werd", aldus Marc.Na de wandeling kan iedereen in De Pelikaan terecht voor een gratis drankje en een versnapering van de Wereldwinkel. Broers Patrick en Stefaan Berten vertellen er het relaas van hun reis naar Vaticaanstad. "Samen met bisschop Lode Aerts, die als tolk optrad, mochten we op 17 december bij paus Franciscus op audiëntie", zegt Patrick."De paus was net die dag jarig. Toen hij hoorde dat Stefaan ook jarig was, schonk hij hem een paternoster als attentie. Los van die anekdote is de ontvangst bij de paus vooral een blijk van erkenning en een mooie beloning voor iedereen die zich inzet voor het Serge Bertencomité. Het pausbezoek heeft alvast vele deuren geopend. Onze wens is om in de toekomst de erkenning van het martelaarschap van Serge te bekomen." (CB)