Wie betaalt voor ‘inbuizing’ van grachten in Ardooie?

Chantal Vande Vyvere. (foto JCR)©Joke Couvreur
Chantal Vande Vyvere. (foto JCR)©Joke Couvreur
Redactie KW

Chantal Vande Vyvere wilde op de gemeenteraad in Ardooie weten waarom private eigenaars soms wel en soms niet moeten betalen voor inbuizing van grachten op hun gronden. Schepen Krist Soenens gaf tekst en uitleg.

Onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere vroeg het schepencollege waarom de gemeente bij de inbuizing van grachten op private gronden de ene keer wel de kosten of een deel ervan betaalt en dat de andere keer niet doet. “In een dossier in de Neerbergstraat en de Pittemsestraat besluit het schepencollege dat de ‘aangelanden’ de kosten moeten betalen, in de Boterweg betaalt de gemeente de buizen en voert de eigenaar de werken uit en in de Groenestraat gebeurt er eerst een cameraonderzoek op kosten van de gemeente en dan ziet het college wel. Bij mijn weten zegt de wet dat inbuizing van grachten en herstelling van kapotte buizen op private gronden altijd door de eigenaars zelf moet bekostigd worden, behalve als de schade door openbare werken in opdracht van de gemeente zou veroorzaakt zijn. Graag meer duidelijkheid over die beslissingen in 3 verschillende schepencolleges.”

Reactie schepen

“Ik geef toe dat het schepencollege tientallen jaren geleden (ik was toen nog geen schepen) soms gemakkelijk inging op de vraag van private eigenaars om hun grachten in te buizen op kosten van de gemeente. Maar de huidige waterproblematiek in Ardooie dwingt er ons toe om dergelijke beslissingen eerst goed te overwegen. Ja, op terreinen waar op vraag van de eigenaar de gracht indertijd werd ingebuisd, moet de eigenaar zelf instaan voor het vervangen van kapotte buizen. In de 3 gevallen die raadslid Chantal Vande Vyvere aanhaalt, nam het college alleen in de Kleine Boterweg een andere beslissing omdat er daar jaren geleden een probleem van wateroverlast was. Het hemelwater kon toen niet snel genoeg gravitair (op een natuurlijke wijze) afgevoerd worden en er was te weinig helling in de gracht zodat het water bij hevige regen op de weg bleef staan. Een bypass over een aanpalende akker, waardoor het water sneller kon afgevoerd worden, kon een oplossing zijn. De betrokken eigenaar wilde meewerken, maar vroeg wel om een gracht in te buizen, iets waar het toenmalig bestuur akkoord mee was. Nu vele jaren later zijn die betonbuizen kapot en neemt het bestuur alleen de nieuwe buizen voor zijn rekening, de eigenaar bekostigt de werken.”

(IB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.